Author Archives: doanhson

Cam 17, Test 1, Reading Pas 3 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – To catch a king

Cam 17 Reading Test 1 passage 3 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – To Catch a King


Cam 17, Test 1, Reading Pas 2 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – Stadiums: past, present and future

Cam 17 Reading Test 1 passage 2 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – Stadiums: past, present and future

September 16, 2022 in Giải+Keywords+Dịch Cam Tests , Reading

Cam 17, Test 1, Reading Pas 1 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – The development of the London underground railway

Cam 17 Reading Test 1 passage 1 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – The development of the London underground railway

September 6, 2022 in Giải+Keywords+Dịch Cam Tests , Reading

Cam 16, Test 1, Reading Pas 1 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Vocabs – Why we need to protect polar bears

Cam 16 Reading Test 1 passage 1 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – Why we need to protect polar bears


Khác biệt giữa môn tiếng Anh, Ielts và các môn tự nhiên?

Sự khác biệt giữa môn tiếng Anh và các môn học tự nhiên khác. Bạn nên biết những điều này để xác định con đường học tập và rèn luyện tiếng Anh, Ielts của mình.

October 18, 2021 in Hướng dẫn chung , Ielts

Có cần làm bài tập khi học Ielts?

Học tiếng Anh, luyện thi Ielts mà chỉ làm ít bài tập thôi, luyện tập ít thôi thì kết quả thi có được tốt không?

October 14, 2021 in Hướng dẫn chung , Ielts

Từ vựng chủ đề Bullying

Từ vựng theo chủ để Bullying – các hình thức bắt nạt ở trường lớp và phương pháp đối phó, xử lý

September 6, 2021 in VOCABULARY

A 7 year old kid presents about a movie

Dạy trẻ tiếng Anh hiệu quả. A 7 year old kid presents about a favorite movie. How to teach a kid English easily.

September 6, 2021 in Hoạt động của học viên , Video

Require for hay Require of

Sự khác nhau giữa require for và require of, dùng giới từ nào cho đúng với ngữ cảnh

August 21, 2021 in Speaking , VOCABULARY , Writing

Từ vựng miêu tả sự tương phản hoặc khác biệt

Các cách diễn đạt về sự tương phản và khác biệt trong tiếng Anh

August 21, 2021 in Reading , VOCABULARY , Writing

KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS

HỌC ONLINE VỚI Ms. NGÂN HOA

error: Content is protected !!