Author Archives: doanhson

Cam 17, Test 3, Reading Pas 2 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – Palm oil

Cam 17 Reading Test 3 passage 2 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – Palm oil

February 27, 2023 in Giải+Keywords+Dịch Cam Tests , Reading

Cam 17, Test 3, Reading Pas 1 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – The thylacine

Cam 17 Reading Test 3 passage 1 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – The thylacine


Cam 17, Test 2, Reading Pas 3 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – Insight or evolution?

Cam 17 Reading Test 2 passage 3 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – Insight or evolution?

December 22, 2022 in Giải+Keywords+Dịch Cam Tests , Reading

Cam 17, Test 2, Reading Pas 2 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – A second attempt at domesticating the tomato

Cam 17 Reading Test 2 passage 2 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – A second attempt at domesticating the tomato


Cam 17, Test 2, Reading Pas 1 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – The Dead Sea Scrolls

Cam 17 Reading Test 2 passage 1 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – The Dead Sea Scrolls


Cam 17, Test 1, Reading Pas 3 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – To catch a king

Cam 17 Reading Test 1 passage 3 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – To Catch a King


Cam 17, Test 1, Reading Pas 2 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – Stadiums: past, present and future

Cam 17 Reading Test 1 passage 2 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – Stadiums: past, present and future

September 16, 2022 in Giải+Keywords+Dịch Cam Tests , Reading

Cam 17, Test 1, Reading Pas 1 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – The development of the London underground railway

Cam 17 Reading Test 1 passage 1 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – The development of the London underground railway

September 6, 2022 in Giải+Keywords+Dịch Cam Tests , Reading

Cam 16, Test 1, Reading Pas 1 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Vocabs – Why we need to protect polar bears

Cam 16 Reading Test 1 passage 1 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – Why we need to protect polar bears


Khác biệt giữa môn tiếng Anh, Ielts và các môn tự nhiên?

Sự khác biệt giữa môn tiếng Anh và các môn học tự nhiên khác. Bạn nên biết những điều này để xác định con đường học tập và rèn luyện tiếng Anh, Ielts của mình.

October 18, 2021 in Hướng dẫn chung , Ielts

KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS

HỌC ONLINE VỚI Ms. NGÂN HOA

error: Content is protected !!