Category Archives: Reading

Cam 11, Test 4, Reading Pas 1 – Dịch tiếng Việt

Cambridge Ielts 11 – Test 4 – Passage 1 Research using twins To biomedical researchers all over the world, twins offer a precious opportunity to untangle the influence of genes and the environment – of nature and nurture. Because identical twins come from a single fertilized egg that splits into two, they share virtually the

February 20, 2020 in Giải+Keywords+Dịch Cam Tests , Reading

Cam 11, Test 3, Reading Pas 3 – Giải thích đáp án, bài dịch, từ vựng

Cam 11 Test 3 passage 3 – Đáp án có giải thích, bài dịch tiếng Việt, từ vựng – answer with explanation, highlighted vocabularies

February 17, 2020 in Giải+Keywords+Dịch Cam Tests , Reading

Tra từ tiếng Anh và sử dụng từ điển sao cho đúng trong Ielts Reading

Kể cả người giỏi tiếng Anh, khi tra từ trong từ điển mà không cẩn thận vẫn bị sai. Bài chia sẻ kinh nghiệm tra từ không có trong từ điển, từ nhiều nghĩa,…

September 16, 2019 in Reading , Reading Tips

Từ kết hợp – Portmanteau words

Portmanteau words là kết hợp giữa 2 từ gốc với nhau. Bằng cách phân tích và kết hợp nghĩa, bạn có thể đoán được nghĩa của chúng,… 90 từ kết hợp thông dụng

July 27, 2019 in Listening , Reading , VOCABULARY

Cam 11, Test 3, Reading Pas 2 – Giải thích đáp án, bài dịch, từ vựng

Cambridge 11, Test 3, Passage 2-Great Migrations – Dịch + Đáp án giải thích chi tiết + bảng keyword,+ bảng từ vựng


Cam 11, Test 3, Reading Passage 1 – Đáp án, bài dịch, từ vựng

Cambridge 11, Test 3, Passage 1-The Story Of Silk – Dịch + Đáp án giải thích chi tiết + bảng keyword,+ bảng từ vựng


Choose the best title – Hướng dẫn Ielts Reading

Choose the best title for the passage là dạng câu hỏi làm tốn nhiều thời gian của các thí sinh thi Ielts. Ngoài khả năng về từ vựng, nó đòi hỏi thí sinh có kỹ năng tổng hợp các ý chính của các đoạn để tìm ra chủ đề của bài. Bài viết sẽ cung cấp một số tips và hướng dẫn chi tiết làm dạng câu hỏi này, các bạn xem nhé.

December 12, 2018 in Reading

Cam 11, Test 2, Reading Pas 3 – Đáp án, giải thích, keywords, bài dịch

Cambridge 11, Test 2, Passag3-Neuroaesthetics – Dịch + Đáp án có giải thích chi tiết kèm các bảng keywords được sử dụng trong bài đọc và câu hỏi cùng với phần dịch tiếng Việt


Cam11, Test 2, Reading Pas 2 – Đáp án, giải thích, keywords, bài dịch

Cambridge 11, Test 2, Passage2-What destroyed the civilisation of the Easter Island – Dịch + Đáp án có giải thích chi tiết kèm các bảng keywords được sử dụng trong bài đọc và câu hỏi cùng với phần dịch tiếng Việt

November 26, 2018 in Giải+Keywords+Dịch Cam Tests , Reading

Cam11, Test 2, Reading Pas 1- Đáp án, giải thích, keywords, bài dịch -Raising the Mary Rose

Cambridge 11, Test 2, Passage 1-Raising the Mary Rose – Dịch + Đáp án có giải thích chi tiết kèm các bảng keywords được sử dụng trong bài đọc và câu hỏi cùng với phần dịch tiếng Việt


KHAI GIẢNG LỚP Ielts Pro & Ielts Advanced (CLICK ẢNH)

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS T3 (CLICK ẢNH)

Quảng Cáo của Google

error: Content is protected !!