Author Archives: doanhson

Cam 11, Test 2, Reading Pas 3 – Đáp án, giải thích, keywords, bài dịch

Cambridge 11, Test 2, Passag3-Neuroaesthetics – Đáp án có giải thích chi tiết kèm các bảng keywords được sử dụng trong bài đọc và câu hỏi cùng với phần dịch tiếng Việt


Cam11, Test 2, Reading Pas 2 – Đáp án, giải thích, keywords, bài dịch

Cambridge 11, Test 2, Passage2-What destroyed the civilisation of the Easter Island – Đáp án có giải thích chi tiết kèm các bảng keywords được sử dụng trong bài đọc và câu hỏi cùng với phần dịch tiếng Việt

November 26, 2018 in Giải+Keywords+Dịch Cam Tests , Reading

Cam11, Test 2, Reading Pas 1- Đáp án, giải thích, keywords, bài dịch -Raising the Mary Rose

Cambridge 11, Test 2, Passage 1-Raising the Mary Rose – Đáp án có giải thích chi tiết kèm các bảng keywords được sử dụng trong bài đọc và câu hỏi cùng với phần dịch tiếng Việt


Protected: Translation Test

There is no excerpt because this is a protected post.

September 5, 2018 in Test

Protected: Ielts Placement Writing Task 2 – Test 2

There is no excerpt because this is a protected post.

September 2, 2018 in Test

Protected: Ielts Placement Task 2 – Test 1

There is no excerpt because this is a protected post.

September 2, 2018 in Test

Protected: Ielts Placement Writing Task 1 Test 1

There is no excerpt because this is a protected post.

September 2, 2018 in Test

Protected: Ielts Placement Listening Test 1

There is no excerpt because this is a protected post.

August 31, 2018 in Test

Protected: Ielts Placement Reading Test 1

There is no excerpt because this is a protected post.

August 29, 2018 in Test

Protected: Basic Grammar Test

There is no excerpt because this is a protected post.

August 29, 2018 in Test

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Liên hệ trực tiếp

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với Facebook cá nhân của Ms. Ngân Hoa

Categories

error: Content is protected !!