Author Archives: doanhson

Cam 17, Test 4, Reading Pas 3 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – Timur Gareyev – blindfold chess champion

Cam 17 Reading Test 4 passage 3 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – Timur Gareyev – blindfold chess champion


Cam 17, Test 4, Reading Pas 2 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – Does education fuel economic growth?

Cam 17 Reading Test 4 passage 2 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – Does education fuel economic growth?


Cam 17, Test 4, Reading Pas 1 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – Bats to the rescue

Cam 17 Reading Test 4 passage 1 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – Bats to the rescue


Hành hay Học – Ielts, Tiếng Anh

Học – Hành, học Ielts mà không hành tốt khác chi học võ không tập cho thành phản xạ. Bị tấn công mới nghĩ cách đỡ liệu có được không?

March 21, 2023 in Hướng dẫn chung , Ielts

Cam 17, Test 3, Reading Pas 3 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – Building the Skyline: The Birth and Growth of Manhattan’s Skyscrapers

Cam 17 Reading Test 3 passage 3 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – Building the Skyline: The Birth and Growth of Manhattan’s Skyscrapers


Cam 17, Test 3, Reading Pas 2 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – Palm oil

Cam 17 Reading Test 3 passage 2 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – Palm oil

February 27, 2023 in Giải+Keywords+Dịch Cam Tests , Reading

Cam 17, Test 3, Reading Pas 1 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – The thylacine

Cam 17 Reading Test 3 passage 1 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – The thylacine


Cam 17, Test 2, Reading Pas 3 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – Insight or evolution?

Cam 17 Reading Test 2 passage 3 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – Insight or evolution?

December 22, 2022 in Giải+Keywords+Dịch Cam Tests , Reading

Cam 17, Test 2, Reading Pas 2 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – A second attempt at domesticating the tomato

Cam 17 Reading Test 2 passage 2 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – A second attempt at domesticating the tomato


Cam 17, Test 2, Reading Pas 1 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – The Dead Sea Scrolls

Cam 17 Reading Test 2 passage 1 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – The Dead Sea Scrolls


KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS

HỌC ONLINE VỚI Ms. NGÂN HOA

error: Content is protected !!