Author Archives: doanhson

Cam 18, Test 2, Reading Pas 2 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – Living with artificial intelligence

Cam 18 Reading Test 2 passage 2 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – Living with artificial intelligence

December 28, 2023 in Giải+Keywords+Dịch Cam Tests , Reading

Cam 18, Test 2, Reading Pas 1 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – Stonehenge

Cam 18 Reading Test 2 passage 1 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – Stonehenge

November 23, 2023 in Giải+Keywords+Dịch Cam Tests , Reading

Cam 18, Test 1, Reading Pas 3 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – Conquering Earth’s space junk problem

Cam 18 Reading Test 1 passage 3 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – Conquering Earth’s space junk problem


Cam 18, Test 1, Reading Pas 2 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – Forest management in Pennsylvania, USA

Cam 18 Reading Test 1 passage 2 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – Forest management in Pennsylvania, USA

September 5, 2023 in Giải+Keywords+Dịch Cam Tests , Reading

Cam 18, Test 1, Reading Pas 1 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – Urban farming

Cam 18 Reading Test 1 passage 1 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – Urban farming


Cam 17, Test 4, Reading Pas 3 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – Timur Gareyev – blindfold chess champion

Cam 17 Reading Test 4 passage 3 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – Timur Gareyev – blindfold chess champion


Cam 17, Test 4, Reading Pas 2 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – Does education fuel economic growth?

Cam 17 Reading Test 4 passage 2 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – Does education fuel economic growth?


Cam 17, Test 4, Reading Pas 1 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – Bats to the rescue

Cam 17 Reading Test 4 passage 1 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – Bats to the rescue


Hành hay Học – Ielts, Tiếng Anh

Học – Hành, học Ielts mà không hành tốt khác chi học võ không tập cho thành phản xạ. Bị tấn công mới nghĩ cách đỡ liệu có được không?

March 21, 2023 in Hướng dẫn chung , Ielts

Cam 17, Test 3, Reading Pas 3 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – Building the Skyline: The Birth and Growth of Manhattan’s Skyscrapers

Cam 17 Reading Test 3 passage 3 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – Building the Skyline: The Birth and Growth of Manhattan’s Skyscrapers


KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS

HỌC ONLINE VỚI Ms. NGÂN HOA

error: Content is protected !!