Cam 17, Test 4, Reading Pas 3 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – Timur Gareyev – blindfold chess champion

Cam 17, Test 4, Reading Pas 3 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – Timur Gareyev – blindfold chess champion

Cam 17 Reading Test 4 passage 3 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – Timur Gareyev – blindfold chess champion


Cam 17, Test 4, Reading Pas 2 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – Does education fuel economic growth?

Cam 17 Reading Test 4 passage 2 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – Does education fuel economic growth?


Cam 17, Test 4, Reading Pas 1 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – Bats to the rescue

Cam 17 Reading Test 4 passage 1 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – Bats to the rescue


Cam 17, Test 3, Reading Pas 3 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – Building the Skyline: The Birth and Growth of Manhattan’s Skyscrapers

Cam 17 Reading Test 3 passage 3 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – Building the Skyline: The Birth and Growth of Manhattan’s Skyscrapers


Cam 17, Test 3, Reading Pas 2 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – Palm oil

Cam 17 Reading Test 3 passage 2 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – Palm oil

February 27, 2023 in Giải+Keywords+Dịch Cam Tests , Reading

Cam 17, Test 3, Reading Pas 1 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – The thylacine

Cam 17 Reading Test 3 passage 1 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – The thylacine


Cam 17, Test 2, Reading Pas 3 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – Insight or evolution?

Cam 17 Reading Test 2 passage 3 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – Insight or evolution?

December 22, 2022 in Giải+Keywords+Dịch Cam Tests , Reading

Cam 17, Test 2, Reading Pas 2 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – A second attempt at domesticating the tomato

Cam 17 Reading Test 2 passage 2 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – A second attempt at domesticating the tomato


Cam 17, Test 2, Reading Pas 1 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – The Dead Sea Scrolls

Cam 17 Reading Test 2 passage 1 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – The Dead Sea Scrolls


Cam 17, Test 1, Reading Pas 3 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – To catch a king

Cam 17 Reading Test 1 passage 3 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – To Catch a King


KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS

HỌC ONLINE VỚI Ms. NGÂN HOA

error: Content is protected !!