Flow Chart Completion – Hướng dẫn làm bài Ielts Reading

 

 

Dạng câu hỏi này đưa ra để đánh giá thí sinh về khả năng xác định thông tin liên quan trong bài đọc, khả năng đọc hiểu và paraphrase. Là một biến thể của Gap Filling, xuất hiện dưới dạng một biểu đồ biểu thị các giai đoạn của một quy trình hoặc chuỗi nối tiếp nhau. Chúng được đóng khung và kết nối với nhau bằng các đường kẻ hoặc mũi tên.

Bạn sẽ được cung cấp một biểu đồ tóm tắt nội dung của một phần (một đoạn hoặc vài đoạn) trong bài đọc. Trong mỗi giai đoạn của biểu đồ thường có những chỗ trống cần chúng ta điền thông tin đúng của bài đọc vào đó.

Một số biểu đồ điển hình:

Miêu tả các bước của một công thức

Miêu tả chuỗi sự kiện

Miêu tả sự hoạt động của một vật nào đó

Miêu tả các giai đoạn của một quy trình

 

Miêu tả một bộ máy hoặc dụng cụ. Biểu đồ yêu cầu lựa chọn đáp án trong danh sách từ cho trước.

 

 

Câu hỏi dạng này sẽ được giải quyết qua 6 bước sau:

Bước 1: Đọc hướng dẫn của câu hỏi 
Lưu ý: sử dụng từ trong bài đọc hay trong danh sách cho trước để trả lời câu hỏi.
Nếu đề bài yêu cẩu sử dụng đáp án trong danh sách từ cho trước, lưu ý giới hạn từ cho phép trong mỗi đáp án, và các từ đó có bắt buộc phải lấy trong bài đọc hay không. Thông thường đề bài sẽ yêu cầu sử dụng từ/cụm từ trong bài đọc, lúc này ta phải dùng đúng từ/cụm từ đó, không được biến đổi dạng từ/từ loại như verb->adverb, adjective….

Bước 2: Đọc kỹ các phần của biểu đồ
– Title của biểu đồ giúp chúng ta nắm được biểu đồ sẽ nói về cái gì, những thông tin gì sẽ được biểu thị trên đó, từ đó giúp ta xác định phần chứa thông tin của biểu đồ trong bài đọc.
– Từng giai đoạn của biểu đồ sẽ giúp chúng ta biết chúng được sắp xếp theo trình tự nào và biểu đồ biểu thị cái gì, như là một quy trình hay một chuỗi sự kiện…
– Các thông tin trong bài đọc sẽ xuất hiện cùng trình tự với các thông tin trong biểu đồ, thông tin câu 2 sẽ xuất hiện trước câu 3 và sau câu 1. Dựa vào quy luật này, các bạn sẽ tránh được lãng phí thời gian khi tìm thông tin lung tung trong bài đọc.
– Khi đọc mỗi giai đoạn, cần suy xét xem loại thông tin gì là cần thiết để điền vào chỗ trống. Chỗ trống này cần từ loại nào, danh từ, động từ, tính từ….
– Gạch chân các từ khóa của từng giai đoạn, chúng sẽ giúp chúng ta tìm ra thông tin và đáp án trong bài đọc. (xem phương pháp sử dụng từ khóa để trả lời câu hỏi tại ĐÂY.)

Bước 3: Tìm phần chứa thông tin của từng giai đoạn của biểu đồ trong bài đọc
– Thông thường biểu đồ chỉ biểu thị cho một phần của bài đọc chứ không phải toàn bộ bài. Để tìm ra đúng phần chứa thông tin của biểu đồ trong bài đọc, chúng ta cần dựa vào title – tiêu đề của biểu đồ và đặc biệt là các từ khóa trong từng câu hỏi.
– Chúng ta nên tìm các loại từ khóa không thể biến đổi như tên riêng, con số trước, rồi sau đó để ý các từ khóa thuộc loại có thể biến đổi. Chúng có thể xuất hiện bằng dạng khác trong bài đọc như từ đồng nghĩa hoặc paraphrase.

Bước 4: Đọc kỹ phần chứa thông tin trong bài đọc
– Đọc kỹ câu có chứa các từ khóa tương ứng với các từ khóa trong câu hỏi/giai đoạn của biểu đồ. Chú ý đến các từ trước và sau các từ khóa. Nếu chưa hiểu rõ, bạn có thể phải đọc cả câu trước và sau câu chứa các từ khóa để tìm ra đáp án đúng.

Bước 5: Lựa chọn từ/cụm từ đúng để điền vào chỗ trống
– Nếu đề bài yêu cầu sử dụng từ trong bài đọc: gạch chân từ/cụm từ mà ta thấy chúng sẽ cung cấp thông tin cho chỗ trống trong câu hỏi, đây có thể là đáp án của câu hỏi.
– Nếu đề bài yêu cầu sử dụng đáp án trong danh sách từ cho trước: lựa chọn đáp án là từ đồng nghĩa hoặc làm cho câu hỏi trở nên đồng nghĩa với câu trong bài đọc.

Bước 6: Kiểm tra đáp án
– So sánh kỹ giữa câu hỏi và câu chứa thông tin xem chúng có đúng nghĩa với nhau không?
– Đáp án lựa chọn có hòa hợp về mặt ngữ pháp không?
– Đáp án đó có đúng là từ/cụm từ được lấy trong bài đọc không (nếu câu hỏi yêu cầu sử dụng từ ngữ của bài đọc)?
– Đáp án đó có đúng với giới hạn từ đề bài cho phép không?
– Kiểm tra kỹ về chính tả/spelling. Đây là một lỗi ngớ ngẩn nhất nhưng cũng không ít trường hợp mắc phải.

Các bạn xem bài giải minh họa dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Reading Passage 3 Cam 9, questions 34-39

Bước 1: đọc hướng dẫn của đề bài ta thấy yêu cầu đáp án có giới hạn là 2 từ và/hoặc 1 chữ số trở xuống, và phải là các từ trong bài đọc.

Bước 2: từ tiêu đề và thông tin của các giai đoạn, chúng ta thấy biểu đồ này nói lên “phương pháp xác định nơi tổ tiên các loài rùa nước và rùa cạn xuất hiện”, mỗi mục trong biểu đồ miêu tả cho một bước của phương pháp.

Các từ khóa của câu hỏi (xét câu 34-36 để minh họa):

34: 71 species of living turtles and tortoises were examined and a total of …………. were taken from the bones of their forelimbs.
35: The data was recorded on a ………….(necessary for comparing the information).
36: Outcome: Land tortoises were represented by a dense ………….of points towards the top.
Sea turtles were grouped together in the bottom part.

Bước 3: dựa vào tiêu đề và các từ khóa của câu hỏi ta thấy đoạn thứ 4 có chứa các thông tin liên quan đến việc xác định và phương pháp xác định, nơi ở của các loài rùa nước và rùa cạn cổ xưa.

Các từ khóa tương ứng xuất hiện là:
Loại từ khóa không biến đổi: 71, turtles, tortoises, P. quenstedti and P. talampayensis
Các từ khóa biến đổi: obtained, bones, against one another, plot, land of tortoise, tight, points, upper part……

Do đó ta sẽ xem xét đoạn này để tìm câu trả lời cho các câu hỏi.

Walter Joyce and Jacques Gauthier, at Yale University, obtained three measurements in these particular bones of 71 species of living turtles and tortoises. They used the kind of triangular graph paper to plot the three measurements against one another. All the land of tortoise species formed a tight cluster of points in the upper part of the triangle; all the water turtles cluster in the lower part of the triangular graph. These was no overlap, except when they added some species that spend time both in water and on land. Sure enough, these amphibious species show up on the triangular graph approximately half way between the “wet cluster” of sea turtles and the “dry cluster” of land tortoises. The next step was to determine where the fossils fell. The bones of P. quenstedti and P. talampayensis leave us in no doubt. Their points of the graph are right in the thick of the dry cluster. Both these fossils were dry-land tortoises. They come from the era before our turtles returned to the water.

Bước 4: đọc kỹ các câu chứa từ khóa tương ứng với các từ khóa của từng câu hỏi để hiểu rõ nghĩa của chúng và so sánh với câu hỏi.

34: 71 species of living turtles and tortoises were examined and a total of …………. were taken from the bones of their forelimbs.
= 71 loài rùa cạn và rùa nước đang sống đã được nghiên cứu và một tổng số của……..đã được tìm ra từ xương chi trước của chúng.

Câu trong bài đọc:
Walter Joyce and Jacques Gauthier, at Yale University, obtained three measurements in these particular bones of 71 species of living turtles and tortoises.
= Walter Joyce and Jacques Gauthier, ở trường đại học Yale, đã tìm được 3 (loại) số liệu trong số những miếng xương điển hình này của 71 loài rùa nước và rùa cạn đang sống.

measurements = figures

35: The data was recorded on a ………….(necessary for comparing the information).
= Dữ liệu đã được ghi chép trên một………… (cần thiết cho việc so sánh thông tin).

Câu trong bài đọc:
They used the kind of triangular graph paper to plot the three measurements against one another.
= Họ đã sử dụng biểu đồ tam giác trên giấy để đánh dấuso sánh 3 (loại) số liệu với nhau.

36: Outcome: Land tortoises were represented by a dense ………….of points towards the top .
= Kết quả: Các loài rùa cạn được thể hiện qua một ……… dầy đặc của các điểm về phía trên.

Câu trong bài đọc:
All the land of tortoise species formed a tight cluster of points in the upper part of the triangle;
= Tất cả các loài rùa sống trên cạn tạo thành một nhóm dầy đặc của các điểmphần trên của tam giác.

Bước 5: lựa chọn đáp án là thông tin còn thiếu trong câu hỏi so với câu tương ứng trong bài đọc

34: xét về ý nghĩa của câu hỏi và câu tương ứng trong bài đọc ta thấy thông tin thiếu ở đây là: 3 measurements/three measurements = 3 (loại) số liệu
35: thông tin thiếu là : (triangular) graph = biểu đồ (hình tam giác)
36: thông tin thiếu là: cluster = nhóm

Bước 6: kiểm tra lại đáp án ta thấy nghĩa của 3 câu hỏi sau khi lắp đáp án khớp với nghĩa của các câu tương ứng trong bài. 

34. 71 species of living turtles and tortoises were examined and a total of three measurements were taken from the bones of their forelimbs.
= Walter Joyce and Jacques Gauthier, at Yale University, obtained three measurements in these particular bones of 71 species of living turtles and tortoises.
71 loài rùa cạn và rùa nước đang sống đã được nghiên cứu và một tổng số của 3 (loại) số liệu đã được tìm ra từ xương chi trước của chúng.
= Walter Joyce and Jacques Gauthier, ở trường đại học Yale, đã tìm được 3 (loại) số liệu trong số những miếng xương điển hình này của 71 loài rùa nước và rùa cạn đang sống.

35. The data was recorded on a (triangular) graph (necessary for comparing the information).
= They used the kind of triangular graph paper to plot the three measurements against one another.
Dữ liệu đã được ghi chép trên một biểu đồ tam giác (cần thiết cho việc so sánh thông tin).
= Họ đã sử dụng biểu đồ tam giác trên giấy để đánh dấuso sánh 3 (loại) số liệu với nhau.

36. Outcome: Land tortoises were represented by a dense cluster of points towards the top .
= All the land of tortoise species formed a tight cluster of points in the upper part of the triangle;
Kết quả: Các loài rùa cạn được thể hiện qua một nhóm dầy đặc của các điểm về phía trên.
= Tất cả các loài rùa sống trên cạn tạo thành một nhóm dầy đặc của các điểmphần trên của tam giác;

Các đáp án trên đã đúng về số lượng từ cho phép, chính tả, và được lấy ra trong bài đọc như yêu cầu của đề bài.

Ngoài ra, chúng ta sẽ kiểm tra về mặt ngữ pháp của 3 đáp án này có hòa hợp với câu không.

Câu 34: three measurements là một cụm danh từ, đứng sau of là hoàn toàn phù hợp.
Câu 35: (triangular) graph là một danh từ (cụm danh từ), đứng sau mạo từ a là hoàn toàn phù hợp.
Câu 36: cluster là một danh từ, đứng trước tính từ dense là hoàn toàn phù hợp.

Qua 6 bước làm bài trên đây, chúng ta đã tìm ra đáp án của 3 câu hỏi dạng hoàn thành biểu đồ dạng chuỗi – flow chart completion. Các bạn hãy sử dụng những bước này để luyện tập thêm nhiều bài tập khác cho nhuần nhuyễn nhé.

With love & passion!

P/s: Ngoài những bài giảng online cho những người tự học tiếng Anh, Ielts, nếu muốn học kỹ và chất lượng hơn với các lớp học ít người, học phí thấp các bạn có thể tham gia các lớp luyện thi Ielts offline trên đường Nguyễn Trãi – Hà Nội của mình nhé.

 

CÁC KHÓA HỌC OFFLINE CỦA Ms. NGÂN HOA

 

Hướng dẫn các kỹ năng Ielts:

Ielts Writing

Ielts Speaking

Ielts Reading

Ielts Listening

Hướng dẫn chung về Ielts

 

Ngữ pháp

Luyện thi tốt nghiệp THPT & ĐHKHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS

HỌC ONLINE VỚI Ms. NGÂN HOA

error: Content is protected !!