Sentence Completion – Hướng dẫn làm bài Ielts Reading

 

 

Là một biến thể của Gap Filling, dạng câu hỏi này đề bài sẽ cho bạn một số câu chưa hoàn chỉnh, có một/một số chỗ trống trong câu, và yêu cầu bạn hoàn thành chúng bằng các từ trong bài đọc.

 

Tips:

– Ở dạng câu hỏi này bạn cần chú ý đến giới hạn số từ được có trong câu trả lời, thông thường là 1, 2, hoặc 3 từ, và các từ này có bắt buộc phải lấy từ bài đọc hay không. Nếu đề bài yêu cầu sử dụng từ trong bài đọc, bạn không được thay đổi dạng của từ/từ loại để trả lời.

– Các câu hỏi luôn đi theo trình tự như trong bài đọc, có nghĩa là nội dung của câu 2 sẽ xuất hiện sau nội dung của câu 1 và trước nội dung của câu 3. Bạn hãy tìm vị trí chứa câu trả lời theo trình tự này để tránh lãng phí thời gian tìm đáp án lung tung trong bài đọc.

 

Hướng dẫn làm bài:

 

Bước 1: đọc và hiểu câu hỏi trước khi bắt tay vào tìm đáp án trong bài đọc.

 

Bước 2: xác định các từ khóa của câu hỏi.

Từ những từ khóa tương ứng trong bài đọc ta sẽ tìm được đoạn chứa thông tin để trả lời câu hỏi.

Các bạn xem chi tiết phương pháp sử dụng từ khóa để tìm đáp án tại ĐÂY.

 

Bước 3: dựa vào các từ khóa của câu hỏi, tìm những từ khóa tương ứng xuất hiện trong bài đọc để xác định đoạn văn chứa thông tin trả lời câu hỏi.

 

Bước 4: xác định đáp án

– So sánh thật kỹ ý nghĩa câu hỏi với ý nghĩa đoạn chứa nội dung trong bài đọc.

– Xác định đáp án là những từ còn khuyết thiếu của câu hỏi sao cho khi lắp đáp án vào thì câu hỏi sẽ có nghĩa giống với nghĩa của đoạn chứa nội dung trong bài đọc.

 

Lưu ý: phần lớn từ ngữ sử dụng trong câu hỏi sẽ bị biến đổi so với trong bài đọc, do vậy các bạn nên để ý đến các từ đồng nghĩa hoặc ý của câu. 2 cách biến đổi phổ biến trong Ielts reading là paraphrase và synonyms.

Paraphrase: diễn tả lại những gì đã viết/nói bằng từ ngữ khác
Synonym: từ hay cụm từ có cùng hoặc gần nghĩa với từ hay cụm từ khác

Ví dụ:
Paraphrase:
She made me angry when she was rude at dinner.
Her impoliteness annoyed me at dinner.

Synonym:
rude = impoliteness; angry = annoyed.

 

Bước 5: kiểm tra lại đáp án

Các từ sử dụng để trả lời cần phải đúng về

– Số lượng từ cho phép cho mỗi đáp án được nêu ở đề bài

– Hòa hợp về ngữ pháp giữa đáp án và các thành phần khác của câu, có nghĩa là bạn cần phải cân nhắc từ dùng để trả lời là từ loại nào: verb, adverb, adjective…

 

Các bạn xem ví dụ minh họa này để hiểu rõ hơn nhé:

 

The concept of indoor farming is not new, since hothouse production of tomatoes and other produce has been in vogue for some time. What is new is urgent need to scale up this technology to accommodate another three billion people. Many believe an entirely new approach to indoor farming is required, employing cutting – edge technologies. One such proposal is for the “Vertical Farm”. The concept is of multy – story building in which food crops are grown in environmentally controlled conditions. Situated in the heart of urban centres, they would drastically reduce the amount of transportation required to bring food to consumers. Vertical farms would need to be efficient, cheap to construct and safe to operate.

 

Questions 1-7

Complete the sentences below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 1-7 on your answer sheet.

 

Indoor farming

1. Some food plants, including ……………………….. are already grown indoors.

2. Vertical farms would be located in ……………………….., meaning that there would be less need to take them long distances to customers.

3. Vertical farms could use methane from plants and animals to produce …………………………

4. The consumption of ……………………….. would be cut because agricultural vehicles would be unnecessary.

5. The fact that vertical farms would need ……………………….. light is a disadvantage.

6. One form of vertical farming involves planting in ……………………….. which are not fixed.

7. The most probable development is that food will be grown on ……………………….. in towns and cities.

 

Giải:

Câu hỏi 1: Some food plants, including ……………………….. are already grown indoors.

= Một vài cây trồng, bao gồm….., đã được trồng trong nhà.

 

Key words: already grown indoors

 

Dựa vào keywords của câu hỏi ta tìm ra những từ khóa tương ứng nằm ở câu đầu của đoạn văn.

The concept of indoor farming is not new, since hothouse production of tomatoes and other produce has been in vogue for some time“.

= “Khái niệm về trồng trọt trong nhà không phải là mới, bởi vì việc canh tác cà chua trong nhà ấm và các nông phẩm khác đã được áp dụng phổ biến từ lâu

 

already = not new = in vogue for some time/đã thịnh hành từ lâu ;

grown indoors = hothouse production/trồng trong nhà ấm/nóng.

 

Câu chứa nội dung trong bài đọc này có nghĩa là cà chua và các nông phẩm khác đã được trồng và thu hoạch ở trong những ngôi nhà ấm/nóng từ rất lâu rồi.

 

 

So sánh nghĩa của câu hỏi và câu chứa nội dung câu trả lời, chúng ta dễ dàng tìm ra đáp án là tomatoes.

 

Đáp án này cũng phù hợp với số từ được cho phép trong đầu bài là không quá 2 từ, và hợp với ngữ pháp của câu hỏi là cần 1 danh từ cho chỗ trống.

 

Xét câu hỏi 2.

Vertical farms would be located in…., meaning that there would be less need to take them long distances to customers

 

Nội dung của câu 2 chắc chắn sẽ xuất hiện sau câu 1, do đó ta sẽ tìm câu trả lời ở phía sau của câu thứ nhất trong đoạn văn.

 

Từ khóa trong câu hỏi: vertical farm, located, distance

 

Dịch câu hỏi: Các nông trại trong cao tầng sẽ được đặt tại…., có nghĩa là sẽ không phải mất nhiều quãng đường vận chuyển tới khách hàng.

Dựa vào nghĩa của câu hỏi và đặc biệt là các từ khóa, ta cần phải tìm đoạn có chưa thông tin về vị trí của nông trại trong cao ốc và khoảng cách giữa chúng với khu dân cư/customers.

Chúng ta thấy trong câu Situated in the heart of urban centres, they (vertical farms) would drastically reduce the amount of transportation required to bring food to customers” có chứa các từ tương ứng với các từ khóa của câu hỏi:

Vertical farms = they (đại từ chỉ định cho vertical famrs ở câu trước)
Located = situated
Distance = transportation

 

Câu chứa nội dung trong bài đọc có nghĩa là “Được đặt tại trung tâm các đô thị, chúng (nông trại trong cao ốc) sẽ giúp giảm đáng kể lượng giao thông cần thiết để đưa thực phẩm tới khách hàng”.

 

So sánh nghĩa của câu hỏi và câu chứa nội dung câu trả lời, chúng ta dễ dàng tìm ra đáp án là urban centres.

Đáp án này cũng phù hợp với số từ được cho phep trong đầu bài là không quá 2 từ, và hợp với ngữ pháp của câu hỏi là cần 1 danh từ cho chỗ trống.

 

Trên đây là hướng dẫn phương pháp làm dạng câu hỏi Sentence Completion trong Ielts Reading. Các bạn áp dụng làm thêm các bài tập khác nhé.

Các câu hỏi này trong sách Cambridge Test:

Questions 1 – 7 Cam 11, Test 1, passage 1

 

With love & passion!

P/s: Ngoài những bài giảng online cho những người tự học tiếng Anh, Ielts, nếu muốn học kỹ và chất lượng hơn với các lớp học ít người, học phí thấp các bạn có thể tham gia các lớp luyện thi Ielts offline trên đường Nguyễn Trãi – Hà Nội của mình nhé.

 

 

CÁC KHÓA HỌC OFFLINE CỦA Ms. NGÂN HOA

 

Hướng dẫn các kỹ năng Ielts:

Ielts Writing

Ielts Speaking

Ielts Reading

Ielts Listening

Hướng dẫn chung về Ielts

 

Ngữ pháp

Luyện thi tốt nghiệp THPT & ĐHKHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS

HỌC ONLINE VỚI Ms. NGÂN HOA

error: Content is protected !!