Labeling a diagram (part III) – Hướng dẫn làm Ielts Reading

 

 

Như đã giới thiệu ở Part I và Part II, câu hỏi Labeling a diagram trong Ielts Reading thường xuất hiện dưới 2 hình thức

Biểu đồ xuất hiện giống như một bản ghi chú, trong đó có một số từ xuất hiện quanh mỗi khoảng trống

Biểu đồ có những nhãn được yêu cầu hoàn thành nhưng lại không có từ nào xuất hiện quanh các khoảng trống, hoặc nếu có thì cũng rất ít : 1 – 2 từ.

 

Và có 2 cách yêu cầu trả lời:

– Sử dụng chính xác từ/cụm từ trong bài đọc để trả lời

– Sử dụng chính xác từ/cụm từ trong danh sách được cho để trả lời

 

Bài này mình sẽ hướng dẫn cách làm dạng câu hỏi Labelling a diagram xuất hiện theo hình thức thứ 2 – hầu như không có từ nào xuất hiện cùng labels và phải sử dụng từ/cụm từ trong danh sách được cho để trả lời.

 

Bạn cũng có thể xem lại các bài hướng dẫn trước:

Biểu đồ xuất hiện giống một bản ghi chú

Biểu đồ có những nhãn yêu cầu hoàn thành mà hầu như không có từ nào xuất hiện cùng

 

 

7 bước giải quyết câu hỏi Labeling a diagram bằng từ/cụm từ trong list cho trước.

 

Hướng dẫn kèm giải minh họa câu hỏi trong Cam 3 test 2 pass 1

Label the tunnels on the diagram below.
Choose your labels from the box below the diagram.
Write your answers in boxes 6-8 on your answer sheet.

 

Bước 1: đọc kỹ hướng dẫn của câu hỏi

Sử dụng từ/cụm từ trong bài đọc hay trong danh sách cho trước để trả lời

Label the tunnels on the diagram below.
Choose your labels from the box below the diagram.
Write your answers in boxes 6-8 on your answer sheet.

Đầu đề này yêu cầu sử dụng các từ trong box cho trước để trả lời câu hỏi.

 

Bước 2: xem kỹ biểu đồ

Bước này đặc biệt quan trọng vì chúng ta cần phải hiểu rõ biểu đồ mới có thể trả lời câu hỏi.

– Xem biểu đồ có đầu đề không. Đầu đề sẽ cho bạn biết biểu đồ sẽ biểu diễn cho cái gì.

 

Đầu đề của biểu đồ “Dung Beetle Types” cho ta biết nó sẽ mô tả về một số loài bọ hung.

– Xem kỹ các Labels đã có sẵn của biểu đồ, đánh dấu/chỉ rõ chúng là phần nào trong biểu đồ. Việc này sẽ giúp bạn dễ dàng tìm:

+ phần chứa thông tin của biểu đồ trong bài đọc

+ thông tin để điền vào Labels cho các phần khác của biểu đồ

 

 

 

– Xem kỹ các Labels (các câu hỏi) và xác định chúng biểu thị cho phần nào của biểu đồ. Việc này sẽ giúp bạn hiểu rõ trình tự sắp xếp của biểu đồ. Đây là việc hết sức quan trọng vì nó quyết định hướng tìm câu trả lời của bạn.

+ Các bạn hãy tìm điểm liên hệ giữa các Labels (các câu hỏi) và các phần của biểu đồ đã có nhãn sẵn.

Các Labels còn trống (câu hỏi) biểu thị cho 3 bộ phận của bản vẽ (đầu đề gọi là tunnels) bắt nguồn từ đáy của Cowpat, có độ nông sâu khác nhau và tương ứng với thước đo độ sâu đã cung cấp ở bên.

+ Dự đoán thông tin gì là phù hợp cho các biểu đồ còn trống

 

 

Sự liên hệ giữa các câu hỏi và các bộ phận đã có sẵn Labels trong biểu đồ và thông tin dự đoán về các Labels còn trống (câu hỏi):

+ Câu 6 chỉ bộ phận bắt nguồn từ đáy của Cowpat và có độ sâu khoảng 20cm

+ Câu 7 chỉ bộ phận bắt nguồn từ đáy của Cowpat và có độ sâu khoảng 30cm

+ Câu 8 chỉ bộ phận bắt nguồn từ đáy của Cowpat và có độ sâu khoảng 10cm

 

– Xác định từ loại của mỗi label còn trống: dựa vào

+ thông tin dự đoán: bộ phận/thành phần của biểu đồ

+ các labels đã có sẵn để xác định -> nếu chúng là danh từ thì khả năng các labels trống cũng là danh từ

 

Các đáp án có thể là danh từ vì:

+ Là các bộ phận (nối với cowpat)

+ Song song với bộ phận Cowpat là danh từ – chúng rất có thể là danh từ

 

 

– Xem các từ/cụm từ trong danh sách được cho để biết thông tin gì chúng ta sẽ phải tìm để trả lời câu hỏi. Vì chúng ta phải sử dụng các từ/cụm từ đó để trả lời nên chắc chắn thông tin liên quan đến chúng sẽ nằm trong bài đọc và chúng ta phải tìm ra chúng để liên hệ vào biểu đồ và tìm ra đáp án.

 

 

 

Bước 3: tìm phần chứa thông tin của câu hỏi trong bài đọc

Sử dụng các phương pháp từ khóa để tìm phần chứa thông tin của câu hỏi.

Các bạn hãy tìm các từ khóa không thể hoặc khó biến đổi trước như tên riêng (có chữ in hoa như Mali, Humphrey Bogart…) , con số, các từ dài dạng thuật ngữ… Sau đó tìm đến các từ khóa thuộc loại có thể biến đổi, chúng sẽ xuất hiện bằng dạng khác trong bài đọc như từ đồng nghĩa hoặc paraphrase.
Xem phương pháp sử dụng từ khóa để trả lời câu hỏi tại ĐÂY.

 

Các từ khóa là

+ Title – đầu đề của biểu đồ sẽ rất hữu ích cho việc này

Từ tiêu đề của biểu đồ “Dung beetle Types” chúng ta tìm được đoạn văn sau có nói đến nhiều chủng loại Bọ hung

Dung beetles work from the inside of the pat so they are sheltered from predators such as birds and foxes. Most species burrow into the soil and bury dung in tunnels directly underneath the pats, which are hollowed out from within. Some large species originating from France excavate tunnels to a depth of approximately 30 cm below the dung pat. These beetles make sausage-shaped brood chambers along the tunnels. The shallowest tunnels belong to a much smaller Spanish species that buries dung in chambers that hang like fruit from the branches of a pear tree. South African beetles dig narrow tunnels of approximately 20 cm below the surface of the pat. Some surface-dwelling beetles, including a South African species, cut perfectly-shaped balls from the pat, which are rolled away and attached to the bases of plants.

 

+ những Labels sẵn có của biểu đồ để tìm ra phần mô tả về biểu đồ trong bài đọc.

 

 

Tiếp tục tìm các từ khóa là các Labels sẵn có của biểu đồ là cowpat (dung), depth below surface ta thấy chúng cũng xuất hiện trong đoạn văn này.

Dung beetles work from the inside of the pat so they are sheltered from predators such as birds and foxes. Most species burrow into the soil and bury dung in tunnels directly underneath the pats, which are hollowed out from within. Some large species originating from France excavate tunnels to a depth of approximately 30 cm below the dung pat. These beetles make sausage-shaped brood chambers along the tunnels. The shallowest tunnels belong to a much smaller Spanish species that buries dung in chambers that hang like fruit from the branches of a pear tree. South African beetles dig narrow tunnels of approximately 20 cm below the surface of the pat. Some surface-dwelling beetles, including a South African species, cut perfectly-shaped balls from the pat, which are rolled away and attached to the bases of plants.

 

+ Các từ/cụm từ trong danh sách đáp án cho trước – chúng ta sẽ tìm thấy thông tin về chúng trong bài đọc để liên hệ trả lời câu hỏi

 

 

Chúng ta tiếp tục tìm kiếm các từ/cụm từ trong danh sách đáp án trong đoạn văn này.

Dung beetles work from the inside of the pat so they are sheltered from predators such as birds and foxes. Most species burrow into the soil and bury dung in tunnels directly underneath the pats, which are hollowed out from within. Some large species originating from France excavate tunnels to a depth of approximately 30 cm below the dung pat. These beetles make sausage-shaped brood chambers along the tunnels. The shallowest tunnels belong to a much smaller Spanish species that buries dung in chambers that hang like fruit from the branches of a pear tree. South African beetles dig narrow tunnels of approximately 20 cm below the surface of the pat. Some surface-dwelling beetles, including a South African species, cut perfectly-shaped balls from the pat, which are rolled away and attached to the bases of plants.

 

Một số từ/cụm từ này còn xuất hiện trong đoạn văn ngay sau đó

For maximum dung burial in spring, summer and autumn, farmers require a variety of species with overlapping periods of activity. In the cooler environments of the state of Victoria, the large French species (2.5 cms long) is matched with smaller (half this size), temperate -climate Spanish species. The former are slow to recover from the winter cold and produce only one or two generations of offspring from late spring until autumn. The latter, which multiply rapidly in early spring , produce two to five generations annually. The South African ball-rolling species, being a subtropical beetle, prefers the climate of northern and coastal New South Wales where it commonly works with the South African tunnelling species. In warmer climates, many species are active for longer periods of the year.

Lướt qua nội dung ta thấy đoạn văn này nói đến vấn đề nhiệt độ/thời tiết chứ không liên quan đến độ sâu nên đoạn văn này sẽ không có thông tin liên quan để tìm đáp án. Do đó chắc chắn thông tin liên quan đến biểu đồ sẽ nằm trong đoạn văn trên nó.

 

Bước 4: đọc hiểu đoạn văn chứa thông tin để trả lời câu hỏi

– Xác định (các) câu trong bài đọc chứa thông tin về mỗi labels đã có sẵn trong biểu đồ bằng việc tìm các từ tương ứng với các từ trong labels

Các câu chứa các từ khóa của biểu đồ ta đã xác định ở bước 3

 

 

Dung beetles work from the inside of the pat so they are sheltered from predators such as birds and foxes. Most species burrow into the soil and bury dung in tunnels directly underneath the pats, which are hollowed out from within. Some large species originating from France excavate tunnels to a depth of approximately 30 cm below the dung pat. These beetles make sausage-shaped brood chambers along the tunnels. The shallowest tunnels belong to a much smaller Spanish species that buries dung in chambers that hang like fruit from the branches of a pear tree. South African beetles dig narrow tunnels of approximately 20 cm below the surface of the pat. Some surface-dwelling beetles, including a South African species, cut perfectly-shaped balls from the pat, which are rolled away and attached to the bases of plants.

 

– Xác định (các) câu chứa thông tin tương đồng với những thông tin ta đã dự đoán về các labels trống (các câu hỏi) như đã xác định ở bước 2 bằng việc tìm các từ tương ứng với các thông tin quan trọng/từ khóa trong dự đoán

 

– Đọc kỹ thông tin ở các câu này, nếu cần thiết bạn phải đọc các câu trước và sau nó để hiểu rõ nghĩa.

Sự liên hệ giữa các câu hỏi và các bộ phận đã có sẵn Labels trong biểu đồ và thông tin dự đoán về các Labels còn trống (câu hỏi) đã xác định ở bước 2:

+ Câu 6 chỉ bộ phận bắt nguồn từ đáy của Cowpat và có độ sâu khoảng 20cm

+ Câu 7 chỉ bộ phận bắt nguồn từ đáy của Cowpat và có độ sâu khoảng 30cm

+ Câu 8 chỉ bộ phận bắt nguồn từ đáy của Cowpat và có độ sâu khoảng 10cm

 

+ Câu 6: chỉ bộ phận bắt nguồn từ đáy của Cowpat và có độ sâu khoảng 20cm
Thông tin quan trọng/keywords của dự đoán: sâu khoảng 20cm


Dung beetles work from the inside of the pat so they are sheltered from predators such as birds and foxes. Most species burrow into the soil and bury dung in tunnels directly underneath the pats, which are hollowed out from within. Some large species originating from France excavate tunnels to a depth of approximately 30 cm below the dung pat. These beetles make sausage-shaped brood chambers along the tunnels. The shallowest tunnels belong to a much smaller Spanish species that buries dung in chambers that hang like fruit from the branches of a pear tree. South African beetles dig narrow tunnels of approximately 20 cm below the surface of the pat. Some surface-dwelling beetles, including a South African species, cut perfectly-shaped balls from the pat, which are rolled away and attached to the bases of plants.

 

Qua từ khóa của dự đoán là sâu khoảng 20cm ta tìm được câu này trong đoạn văn có chứa từ khóa tương ứng.

South African beetles dig narrow tunnels of approximately 20 cm below the surface of the pat.

Bọ hung Nam Phi đào những đường hầm hẹp khoảng 20cm dưới bề mặt của ….

 

+ Câu 7 chỉ bộ phận bắt nguồn từ đáy của Cowpat và có độ sâu khoảng 30cm
Keywords của dự đoán là : sâu khoảng 30cm

 

Dung beetles work from the inside of the pat so they are sheltered from predators such as birds and foxes. Most species burrow into the soil and bury dung in tunnels directly underneath the pats, which are hollowed out from within. Some large species originating from France excavate tunnels to a depth of approximately 30 cm below the dung pat. These beetles make sausage-shaped brood chambers along the tunnels. The shallowest tunnels belong to a much smaller Spanish species that buries dung in chambers that hang like fruit from the branches of a pear tree. South African beetles dig narrow tunnels of approximately 20 cm below the surface of the pat. Some surface-dwelling beetles, including a South African species, cut perfectly-shaped balls from the pat, which are rolled away and attached to the bases of plants.

 

Qua từ khóa của dự đoán là sâu khoảng 30cm ta tìm được câu này trong đoạn văn có chứa từ khóa tương ứng.

Some large species originating from France excavate tunnels to a depth of approximately 30 cm below the dung pat.

Một số loài to có nguồn gốc từ nước Pháp đào các đường hầm tới độ sâu khoảng 30cm dưới ……

 

+ Câu 8 chỉ bộ phận bắt nguồn từ đáy của Cowpat và có độ sâu khoảng 10cm

Keywords của dự đoán là: sâu khoảng 10cm

 

Dung beetles work from the inside of the pat so they are sheltered from predators such as birds and foxes. Most species burrow into the soil and bury dung in tunnels directly underneath the pats, which are hollowed out from within. Some large species originating from France excavate tunnels to a depth of approximately 30 cm below the dung pat. These beetles make sausage-shaped brood chambers along the tunnels. The shallowest tunnels belong to a much smaller Spanish species that buries dung in chambers that hang like fruit from the branches of a pear tree. South African beetles dig narrow tunnels of approximately 20 cm below the surface of the pat. Some surface-dwelling beetles, including a South African species, cut perfectly-shaped balls from the pat, which are rolled away and attached to the bases of plants.

 

Trong đoạn văn này ta không tìm thấy từ khóa sâu 10cm nhưng có xuất hiện cụm từ The shallowest tunnels mà ta thấy trong 3 bộ phận cần tìm đáp án của biểu đồ, bộ phận của câu 8 là bộ phận nông nhất do đó câu này chính là câu chứa thông tin đáp án.

The shallowest tunnels belong to a much smaller Spanish species that buries dung in chambers that hang like fruit from the branches of a pear tree.

Những đường hầm nông nhất thuộc về các loài rất nhỏ của Tây Ban Nha chúng chôn ….trong các khoang giống như treo trái cây ở các cành của một cây lê.

 

Bước 5: lựa chọn từ/cụm từ làm đáp án

 

Gạch chân từ/cụm từ có thể là đáp án với các tiêu chí

 

– Phù hợp với thông tin trong dự đoán ở bước 2

+ Câu 6 chỉ bộ phận bắt nguồn từ đáy của Cowpat và có độ sâu khoảng 20cm

+ Câu 7 chỉ bộ phận bắt nguồn từ đáy của Cowpat và có độ sâu khoảng 30cm

+ Câu 8 chỉ bộ phận bắt nguồn từ đáy của Cowpat và có độ sâu khoảng 10cm

 

Tiêu đề của biểu đồ là “Dung Bettle Types = Các loài bọ hung”, có nghĩa các câu hỏi yêu cầu chúng ta dán nhãn cho mỗi Label còn trống là một loài bọ hung phù hợp. Do đó ta sẽ điều chỉnh thông tin dự đoán của mối câu hỏi là

+ Câu 6 sẽ là loài bọ hung tạo ra bộ phận bắt nguồn từ đáy của Cowpat và có độ sâu khoảng 20cm

+ Câu 7 sẽ là loài bọ hung tạo ra bộ phận bắt nguồn từ đáy của Cowpat và có độ sâu khoảng 30cm

+ Câu 8 sẽ là loài bọ hung tạo ra bộ phận bắt nguồn từ đáy của Cowpat và có độ sâu khoảng 10cm

 

– Phù hợp với từ loại dự đoán ở bước 2

Chúng có thể là danh từ vì:

+ Là các bộ phận (nối với cowpat)

+ Song song với bộ phận Cowpat là danh từ – chúng cũng nên là danh từ

Chúng ta sẽ xét các câu chứa thông tin của câu hỏi đã tìm ra ở bước 4 để xác định đáp án

 

Câu 6: là loài bọ hung tạo ra bộ phận bắt nguồn từ đáy của Cowpat và có độ sâu khoảng 20cm

Thông tin cần tìm là:

+ Loài bọ hung

+ Danh từ

 

South African beetles dig narrow tunnels of approximately 20 cm below the surface of the pat.

Bọ hung Nam Phi đào những đường hầm hẹp khoảng 20cm dưới bề mặt của ….

 

Từ thông tin trên ta thấy thông tin phù hợp cho đáp án là South African beetlesBọ hung nam phi.

 

Câu 7: là loài bọ hung tạo ra bộ phận bắt nguồn từ đáy của Cowpat và có độ sâu khoảng 30cm

Thông tin cần tìm là:

+ Loài bọ hung

+ Danh từ

 

Some large species originating from France excavate tunnels to a depth of approximately 30 cm below the dung pat.

Một số loài to có nguồn gốc từ nước Pháp đào các đường hầm tới độ sâu khoảng 30cm dưới ……

 

Từ thông tin trên ta thấy thông tin phù hợp cho đáp án là Species originating from France = loài có nguồn gốc từ nước Pháp.

 

Câu 8: là loài bọ hung tạo ra bộ phận bắt nguồn từ đáy của Cowpat và có độ sâu khoảng 10cm

Thông tin cần tìm là:

+ Loài bọ hung

+ Danh từ

 

The shallowest tunnels belong to a much smaller Spanish species that buries dung in chambers that hang like fruit from the branches of a pear tree.

Những đường hầm nông nhất thuộc về các  loài rất nhỏ của Tây Ban Nha chúng chôn ….trong các khoang giống như treo trái cây ở các cành của một cây lê. 

 

Từ thông tin trên ta thấy thông tin phù hợp cho đáp án là much smaller Spanish speciesloài rất nhỏ của Tây Ban Nha.

 

Bước 6: lựa chọn đáp án trong danh sách cho trước với tiêu chí:

– Đồng nghĩa với từ/cụm từ đã tìm ra ở bước 5

– Tương đồng về mặt ngữ pháp

 

Câu 6: cụm từ tìm ra ở bước 5: South African beetlesBọ hung nam phi

 

Ta thấy có cụm từ South Africanthuộc về Nam Phi tương đồng cả về nghĩa và ngữ pháp với cụm từ chúng ta tìm ra ở trên – South African beetlesBọ hung nam phi.

Do đó ta chọn đáp án cho câu 6 là: South African

 

Câu 7: cụm từ tìm ra ở bước 5: Species originating from France

Ta thấy có từ Frenchthuộc về Pháp tương đồng cả về nghĩa và ngữ pháp với cụm từ chúng ta tìm ra ở trên – Species originating from Franceloài có nguồn gốc từ nước Pháp.

Do đó ta chọn đáp án cho câu 7 là: French

 

Câu 8: cụm từ tìm ra ở bước 5: much smaller Spanish species

 

Ta thấy có từ Spanishthuộc về Tây Ban Nha tương đồng cả về nghĩa và ngữ pháp với cụm từ chúng ta tìm ra ở trên – much smaller Spanish speciesloài rất nhỏ của Tây Ban Nha.

Do đó ta chọn đáp án cho câu 7 là: Spanish

 

Bước 7: kiểm tra đáp án

Kiểm tra kỹ mỗi nhãn dán sau khi điền đáp án vào có:

– Phù hợp với thông tin nêu ra trong bài đọc
Kiểm tra về sự phù hợp của đáp án với thông tin nêu ra trong bài ta thấy chúng hoàn toàn phù hợp qua việc xem kỹ lại bước 5 và 6.

– Đúng về mặt ngữ pháp
Về mặt ngữ pháp: cả 3 đáp án South African, French, và Spanish đều là danh từ như đã dự đoán ở bước 2.

– Sử dụng đúng từ/cụm từ trong danh sách được cho
Kiểm tra các đáp án thấy đúng là các từ lấy trong danh sách từ cho trước.

– Đảm bảo đáp án đúng về chính tả, đây sẽ là lỗi ngớ ngẩn và đáng tiếc nhất nếu mắc phải.
Kiểm tra lại chính tả South African, French, và Spanish đều không có lỗi về chính tả

 

Qua các bước kiểm tra trên chúng ta chắc chắn với đáp án tìm được là: Câu 6 South African, câu 7 French, và câu 8 Spanish

 

 

Tóm lược 7 bước làm dạng câu hỏi này

Bước 1: đọc kỹ hướng dẫn của câu hỏi

– Sử dụng từ/cụm từ trong bài đọc hay trong danh sách cho trước để trả lời

 

Bước 2: xem kỹ biểu đồ 

Bước này đặc biệt quan trọng vì chúng ta cần phải hiểu rõ biểu đồ mới có thể trả lời câu hỏi.

– Xem biểu đồ có đầu đề không. Đầu đề sẽ cho bạn biết biểu đồ sẽ biểu diễn cho cái gì.

– Xem kỹ các Labels đã có sẵn của biểu đồ, đánh dấu/chỉ rõ chúng là phần nào trong biểu đồ. Việc này sẽ giúp bạn dễ dàng tìm:
+ phần chứa thông tin của biểu đồ trong bài đọc
+ thông tin để điền vào Labels cho các phần khác của biểu đồ

– Xem kỹ các Labels (các câu hỏi) và xác định chúng biểu thị cho phần nào của biểu đồ. Việc này sẽ giúp bạn hiểu rõ trình tự sắp xếp của biểu đồ. Đây là việc hết sức quan trọng vì nó quyết định hướng tìm câu trả lời của bạn.
+ Các bạn hãy tìm điểm liên hệ giữa các Labels (các câu hỏi) và các phần của biểu đồ đã có nhãn sẵn.
+ Dự đoán thông tin gì là phù hợp cho các biểu đồ còn trống

– Xác định từ loại của mỗi label còn trống: dựa vào 
+ thông tin dự đoán: bộ phận/thành phần của biểu đồ 
+ các labels đã có sẵn để xác định -> nếu chúng là danh từ thì khả năng các labels trống cũng là danh từ

– Xem các từ/cụm từ trong danh sách được cho để biết thông tin gì chúng ta sẽ phải tìm để trả lời câu hỏi. Vì chúng ta phải sử dụng các từ/cụm từ đó để trả lời nên chắc chắn thông tin liên quan đến chúng sẽ nằm trong bài đọc và chúng ta phải tìm ra chúng để liên hệ vào biểu đồ và tìm ra đáp án.

 

Bước 3: tìm phần chứa thông tin của câu hỏi trong bài đọc

Phần mô tả của biểu đồ thông thường sẽ nằm trong một phần của bài đọc.

– Sử dụng các từ khóa là 
+ Title – đầu đề của biểu đồ sẽ rất hữu ích cho việc này
+ những Labels sẵn có của biểu đồ để tìm ra phần mô tả về biểu đồ trong bài đọc. 
+ Các từ/cụm từ trong danh sách đáp án cho trước – chúng ta sẽ tìm thấy thông tin về chúng trong bài đọc để liên hệ trả lời câu hỏi

– Các bạn hãy tìm các từ khóa không thể hoặc khó biến đổi trước như tên riêng (có chữ in hoa như Mali, Humphrey Bogart…) , con số, các từ dài dạng thuật ngữ… Sau đó tìm đến các từ khóa thuộc loại có thể biến đổi, chúng sẽ xuất hiện bằng dạng khác trong bài đọc như từ đồng nghĩa hoặc paraphrase.
Xem phương pháp sử dụng từ khóa để trả lời câu hỏi tại ĐÂY.

 

Bước 4: đọc hiểu đoạn văn chứa thông tin để trả lời câu hỏi

– Xác định (các) câu trong bài đọc chứa thông tin về mỗi labels đã có sẵn trong biểu đồ bằng việc tìm các từ tương ứng với các từ trong labels, và

– Xác định (các) câu chứa thông tin tương đồng với những thông tin ta đã dự đoán về các labels trống (các câu hỏi) như đã xác định ở bước 2 bằng việc tìm các từ tương ứng với các thông tin quan trọng/từ khóa trong dự đoán

– Đọc kỹ thông tin ở các câu này, nếu cần thiết bạn phải đọc các câu trước và sau nó để hiểu rõ nghĩa.  

 

Bước 5: lựa chọn từ/cụm từ làm đáp án

– Gạch chân/highlight từ/cụm từ mà ta thấy chúng có thể cung cấp thông tin cho labels nếu chúng:
+ Phù hợp với thông tin trong dự đoán ở bước 2
+ Phù hợp với từ loại dự đoán ở bước 2

 

Bước 6: lựa chọn đáp án trong danh sách từ cho trước

Xác định từ/cụm từ trong danh sách:

– Đồng nghĩa với từ/cụm từ ta đã tìm ra ở bước 5

– Tương đồng về mặt ngữ pháp, từ loại cần thiết phù hợp với Labels.

 

Bước 7: kiểm tra đáp án

Kiểm tra kỹ mỗi nhãn dán sau khi điền đáp án vào có:

– Phù hợp với thông tin nêu ra trong bài đọc

– Đúng về mặt ngữ pháp

– Sử dụng đúng từ/cụm từ trong danh sách được cho 

– Đảm bảo đáp án đúng về chính tả, đây sẽ là lỗi ngớ ngẩn và đáng tiếc nhất nếu mắc phải.

 

Tips:

– Thông tin về biểu đồ thường chỉ nằm trong một phần của bài đọc chứ không phải toàn bộ bài đọc.

– Đầu đề của biểu đồ là một manh mối quan trọng và hữu để tìm thông tin trong bài đọc, bạn không nên bỏ qua nó.

– Sắp xếp của các câu hỏi Labels không cùng thứ tự xuất hiện trong bài đọc.

– Xác định đúng từ loại cần thiết như noun, adjective… cho từng nhãn dán sẽ giúp chúng ta tìm đáp án dễ dàng và chắc chắn hơn

– Hãy làm câu hỏi dễ nhất trước vì sau mỗi một câu hỏi được hoàn thành biểu đồ sẽ trở nên dễ hiểu hơn.

– Dự đoán câu trả lời trước bằng việc dựa vào biểu đồ và các từ xuất hiện quanh labels, việc này giúp bạn dễ tìm thông tin còn thiếu của lables nằm trong bài đọc

 

Xin ý kiến:

Theo bạn cách trình bầy trong bài này và cách trình bầy như bài theo link bên dưới, cách nào dễ hiểu hơn. Chỉ một ý kiến của bạn qua comment bên dưới có thể giúp được cho nhiều người hiểu được bài viết rõ hơn.

Biểu đồ có những nhãn yêu cầu hoàn thành mà hầu như không có từ nào xuất hiện cùng

 

Trên đây là phương pháp làm bài dạng câu hỏi Labeling a diagram trong Ielts Reading với yêu cầu sử dụng từ/cụm từ cho trước để trả lời. Bài viết hơi dài nhưng chi tiết để các bạn có thể hiểu rõ và áp dụng.

With love & passion!

 

P/s: Ngoài những bài giảng online cho những người tự học tiếng Anh, Ielts, nếu muốn học kỹ và chất lượng hơn với các lớp học ít người, học phí thấp các bạn có thể tham gia các lớp luyện thi Ielts offline trên đường Nguyễn Trãi – Hà Nội của mình nhé.

 

CÁC KHÓA HỌC OFFLINE CỦA Ms. NGÂN HOA

 

Hướng dẫn các kỹ năng Ielts:

Ielts Writing

Ielts Speaking

Ielts Reading

Ielts Listening

Hướng dẫn chung về Ielts

 

Ngữ pháp

Luyện thi tốt nghiệp THPT & ĐH

 KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS

HỌC ONLINE VỚI Ms. NGÂN HOA

error: Content is protected !!