Short answer questions – Hướng dẫn làm bài Ielts Reading

 

 

Short answer question – Câu hỏi đáp án ngắn trong Ielts Reading yêu cầu chúng ta sử dụng từ/cụm từ trong bài đọc để trả lời, và đáp án thường bị giới hạn trong một số từ trở xuống, thông thường là 1 ,2 ,3 từ trở xuống. Câu hỏi này đòi hỏi chúng ta có khả năng tìm kiếm thông tin chính xác trong bài đọc để trả lời.
Đây là một trong những dạng câu hỏi dễ trong Ielts Reading, do đó các bạn hãy luyện tập nhuần nhuyễn để tranh thủ ghi điểm nếu gặp nó trong đề thi.

Ví dụ 1:

Ví dụ 2:

Một số khó khăn và sai lầm thường mắc phải với dạng câu hỏi này:
– Giới hạn từ. Bạn sẽ bị mất điểm rất đáng tiếc khi trả lời quá số từ cho phép.
– Từ đồng nghĩa và paraphrasing. Chúng được sử dụng thường xuyên với tất cả các dạng câu hỏi trong Ielts Reading, nếu bạn không có khả năng hiểu hoặc tìm ra chúng trong bài đọc, bạn sẽ không thể hoàn thành được câu hỏi.
– Lãng phí quá nhiều thời gian để hiểu một từ vựng lạ xuất hiện trong câu hỏi hoặc bài đọc. Có thể các câu sau dễ dàng hơn nhiều, nên bạn hãy bỏ qua câu khó đó và quay lại làm nó sau khi bạn hoàn thành các câu khác.
– Cố trả lời cho hợp với ngữ pháp của câu trong khi câu hỏi không yêu cầu việc đó.

5 bước giải quyết câu hỏi Short answer

Bước 1: đọc kỹ hướng dẫn của câu hỏi, cần nắm rõ số lượng từ cho phép cho mỗi đáp án và có được dùng con số để trả lời không.
Ví dụ:


Các bạn nên gạch chân hoặc highlight số lượng từ cho phép trong phần hướng dẫn của câu hỏi, việc này giúp dễ nhớ hoặc xem lại khi trả lời.

Bước 2: đọc và đảm bảo hiểu rõ câu hỏi.
– Gạch chân hoặc highlight từ/cụm từ hỏi để nắm loại thông tin cần thiết gì phải trả lời
– Gạch chân hoặc highlight các từ khóa trong câu hỏi, chúng sẽ giúp chúng ta tìm được thông tin cần thiết cho đáp án trong bài đọc. Xem phương pháp sử dụng từ khóa để trả lời câu hỏi tại ĐÂY.
– Đọc kỹ, đảm bảo hiểu rõ nghĩa của câu hỏi.

Bước 3: tìm phần chứa thông tin của câu hỏi trong bài đọc
– Tìm từ khóa của câu hỏi trong bài đọc. Các bạn hãy tìm các từ khóa không thể hoặc khó biến đổi trước, như tên riêng, con số, các từ dài dạng thuật ngữ…Sau đó tìm đến các từ khóa thuộc loại có thể biến đổi, chúng sẽ xuất hiện bằng dạng khác trong bài đọc như từ đồng nghĩa hoặc paraphrase.
– Xác định (các) câu trong bài đọc chứa thông tin tương ứng với thông tin trong câu hỏi
– Đọc kỹ thông tin xuất hiện quanh các từ khóa, hãy đọc cả câu chứa các từ khóa hoặc nếu cần thiết bạn phải đọc các câu trước và sau nó để hiểu rõ nghĩa.

Bước 4: lựa chọn từ/cụm từ làm đáp ánBước 4: lựa chọn từ/cụm từ làm đáp án
– Gạch chân/highlight từ/cụm từ mà ta thấy chúng có thể là thông tin đúng trả lời cho câu hỏi.

Bước 5: kiểm tra đáp án
– Đảm bảo đáp án phù hợp với thông tin được yêu cầu trả lời của câu hỏi.
– Đảm bảo đáp án trả lời đầy đủ thông tin được hỏi của câu hỏi.
– Đáp án không có từ thừa, chỉ bao gồm những từ cần thiết để trả lời câu hỏi.
– Đảm bảo đáp án đúng với giới hạn từ cho phép nêu ở yêu cầu của đề bài.
– Đảm bảo đáp án đúng về chính tả, đây sẽ là lỗi ngớ ngẩn và đáng tiếc nhất nếu mắc phải.

Tips:
– Thứ tự đoạn chứa đáp án luôn cùng với thứ tự của câu hỏi, thông tin đáp án câu 2 sẽ xuất hiện trước thông tin của câu 3 và sau câu 1.
– Gạch chân hoặc highlight thông tin của các câu hỏi trong bài đọc, việc này giúp bạn dễ dàng xác định vùng chứa thông tin để trả lời câu hỏi tiếp theo.
– Đảm bảo hiểu thấu đáo câu hỏi trước khi tìm đáp án trong bài đọc.
– Không cần quan tâm đến ngữ pháp của đáp án, hãy trả lời làm sao đúng với giới hạn của từ và hợp nghĩa với câu hỏi.
– Đảm bảo đáp án không vượt quá số từ cho phép. Cách tính số từ cho đáp án
+ Nếu là 3 từ trở xuống, bạn có thể trả lời bằng 3 hoặc 2 hoặc 1 từ, nhưng không được 4 từ trở lên.
+ Nếu là số đếm, bạn có thể trả lời bằng con số hoặc chữ viết, ví dụ 35 bạn có thể trả lời là 35 hoặc thirty-five.
+ Các từ liên kết bằng dấu gạch nối được tính là 1 từ, ví dụ Mother-in-law
+ Các danh từ ghép, viết liền nhau tính là 1 từ, ví dụ fireflies, toothpaste. Nhưng chúng sẽ được tính là 2 từ nếu viết rời tooth paste
+ Con số, ngày tháng và thời gian được tính là 1 từ/số, mặc dù có kí hiệu đi kèm hay không.Ví dụ: 5,000, 19.04.2017, 9.30am hoặc 78% đều được tính là 1 từ/số, nhưng 5 thousand, 19 April, hoặc 78 percent sẽ được tính là 1 từ và 1 số (số lượng là 2 không phải 1)

Các bạn xem bài giải minh họa dưới đây để hiểu rõ hơn nhé
Cam 9, test 1, passage 2

Bước 1: đọc hướng dẫn của câu hỏi ta thấy yêu cầu sử dụng không quá 3 từ và/hoặc 1 con số lấy trong bài đọc cho mỗi đáp án

Bước 2: đọc hiểu các câu hỏi
– Gạch chân hoặc highlight từ/cụm từ hỏi

Ta thấy câu 18 và câu 19 hỏi về cái gì với từ What và câu 20 hỏi về số lượng – How many.

– Gạch chân hoặc highlight các từ khóa trong câu hỏi

– Đảm bảo hiểu rõ câu hỏi
18: Triển vọng/sự mong đợi về sự sống của trái đất là gì?
19: Những loại tín hiệu nào từ các nền văn minh thông thái khác mà các nhà khoa học SETI đang tìm kiếm?
20: Có bao nhiêu ngôi sao mà các kính viễn vọng sử dụng sóng vô tuyến mạnh nhất trên thế giới đang tìm kiếm?

Bước 3: tìm phần chứa thông tin của câu hỏi trong bài đọc
Tìm từ khóa của câu hỏi trong bài đọc

– Câu 18:    

Từ “Earth” có thể sẽ được giữ nguyên hoặc biến đổi thành Global xuất hiện trong đoạn A của bài đọc,
và các từ khóa bị biến đổi khác trong đoạn này là “life expectancy” cũng xuất hiện như sau:

life expectancy = lifetime

– Câu 19: thông tin để trả lời câu này chắc chắn sẽ nằm ở phần sau đoạn chứa thông tin của câu 18 trong bài đọc

Câu này không có từ khóa khó biến đổi. Ta tìm thấy các từ khóa “signals, other intelligent civilsations , searching” xuất hiện trong đoạn D như sau

– Câu 20: chắc chắn ta phải tìm thông tin trả lời ở phần sau của câu 19

Câu này có từ khóa là radio “telescopes” có vẻ là khó biến đổi, ta tìm nó trước, và nó xuất hiện trong đoạn D, sau phần thông tin của câu 19

Tiếp tục tìm các từ khóa có thể bị biến đổi còn lại “stars, most powerful, searching

Bước 4: lựa chọn đáp án là các từ chứa thông tin trả lời câu hỏi
Câu 18: ở đoạn văn A có chứa các từ khóa tương ứng của câu hỏi như ta đã tìm thấy ở bước 3, ta thấy câu chứa từ khóa có thông tin có vẻ phù hợp là đáp án

Ta lựa chọn đáp án này để kiểm tra ở bước sau: several billion years

Câu 19: câu có thể chứa đáp án và các từ có thể là đáp án

Ta sẽ lựa chọn từ này để kiểm tra trong bước sau: radio waves

Câu 20: câu chứa đáp án và từ lựa chọn để cân nhắc

Ta sẽ kiểm con số này xem có đúng là đáp án không trong bước sau: 1000

Bước 5:
– Kiểm tra lại về sự phù hợ của đáp án với thông tin được yêu cầu trả lời của câu hỏi. Ta thấy chúng hoàn toàn phù hợp.
18

several billion years: cụm danh từ phù hợp cho câu hỏi What

19

radio waves: cụm danh từ phù hợp cho câu hỏi What

20

1000 : con số phù hợp với câu hỏi how many

– Kiểm tra xem đáp án có trả lời đầy đủ thông tin, hay có từ thừa không :

18

 

 


 

 

several billion years: hoàn toàn đầy đủ thông tin

19

 

 


 

 

 

radio waves: hoàn toàn đầy đủ thông tin

20

 

 


 

 

1000 : đã đủ thông tin

– Kiểm tra đáp án có vượt quá giới hạn từ cho phép không

several billion years ; radio waves ; 1000 đều không vượt quá số lượng là 3 từ và/hoặc 1 con số

– Và cuối cùng, kiểm tra về chính tả, ta thấy những đáp án này không mắc lỗi về chính tả
several billion years ; radio waves ; 1000

Vậy là qua 5 bước làm bài trên đây, chúng ta đã chắc chắn tìm ra được các đáp án cho bài tập về short answer questions trong sách Cam 9. Để nhuần nhuyễn hơn, các bạn hãy luyện tập thêm với các bài tập khác nhé.

With love & passion!

P/s: Ngoài những bài giảng online cho những người tự học tiếng Anh, Ielts, nếu muốn học kỹ và chất lượng hơn với các lớp học ít người, học phí thấp các bạn có thể tham gia các lớp luyện thi Ielts offline trên đường Nguyễn Trãi – Hà Nội của mình nhé.

 

CÁC KHÓA HỌC OFFLINE CỦA Ms. NGÂN HOA

 

Hướng dẫn các kỹ năng Ielts:

Ielts Writing

Ielts Speaking

Ielts Reading

Ielts Listening

Hướng dẫn chung về Ielts

 

Ngữ pháp

Luyện thi tốt nghiệp THPT & ĐH

 KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS

HỌC ONLINE VỚI Ms. NGÂN HOA

error: Content is protected !!