Table Completion – Hướng dẫn làm bài Ielts Reading

 

 

Là một biến thể của Gap Filling, dạng câu hỏi này yêu cầu thí sinh hoàn thành những thông tin còn thiếu trong một bảng với từ/cụm từ trong bài đọc.

 

 

Chúng ta sẽ giải quyết dạng câu hỏi này qua 6 bước dưới đây:

Bước 1: Đọc hướng dẫn của câu hỏi: việc này giúp bạn biết đây là dạng câu hỏi gì và yêu cầu chính xác bạn phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Lưu ý giới hạn từ cho phép trong mỗi đáp án, và các từ đó có bắt buộc phải lấy trong bài đọc hay không. Thông thường đề bài sẽ yêu cầu sử dụng từ/cụm từ trong bài đọc, lúc này ta phải dùng đúng từ/cụm từ đó, không được biến đổi dạng từ/từ loại như verb->adverb, adjective….

 

Bước 2: Đọc kỹ tất cả các phần của bảng
– Kiểm tra xem bảng có tiêu đề hay không, nếu có, hãy đọc để biết bảng sẽ chứa thông tin về cái gì.

– Đọc đầu đề của các cột và/hoặc các hàng sẽ giúp các bạn nhận biết thông tin trong bảng được sắp xếp như thế nào và mỗi phần của bảng sẽ chứa đựng loại thông tin gì.

– Ở mỗi khoảng trống, hãy đọc kỹ cả câu, phán đoán xem khoảng trống này còn thiếu thông tin gì. Hãy để ý tới các từ khóa xung quanh khoảng trống, các đầu đề, các thông tin trong các hàng và cột khác.

– Cân nhắc từ loại gì cần điền vào mỗi khoảng trống: danh từ, động từ, tính từ, trạng từ….

– Gạch chân các từ khóa của từng câu chứa khoảng trống, chúng sẽ giúp chúng ta tìm ra thông tin và đáp án trong bài đọc. Xem phương pháp sử dụng từ khóa để trả lời câu hỏi tại ĐÂY.

 

Bước 3: Tìm phần chứa thông tin của bảng trong bài đọc
– Thông thường bảng sẽ chứa thông tin của một phần trong bài đọc chứ không phải toàn bộ bài. Để tìm ra đúng phần chứa thông tin của bảng trong bài đọc, chúng ta cần dựa vào tiêu đề của bảng, đầu đề của từng hàng và cột của bảng và đặc biệt là các từ khóa trong từng câu hỏi.

– Chúng ta nên tìm các loại từ khóa không thể biến đổi như tên riêng, con số trước, rồi sau đó để ý các từ khóa thuộc loại có thể biến đổi. Chúng có thể xuất hiện bằng dạng khác trong bài đọc như từ đồng nghĩa hoặc paraphrase.

 

Bước 4: Đọc kỹ phần chứa thông tin trong bài đọc
– Xác định (các) câu trong bài đọc chứa các thông tin khớp với thông tin trong phần chứa khoảng trống của bảng. Hãy sử dụng phương pháp từ khóa để tìm ra (những) câu khớp này.

+ Hãy lưu ý đến những từ xuất hiện xung quanh khoảng trống, đây có thể là những từ khóa quan trọng để bạn tìm thông tin trong bài đọc.

+ Nếu khoảng trống không có từ nào xuất hiện cùng, bạn hãy tìm từ khóa đã xuất hiện ở các câu trong cùng mục của nó trong bảng. (giống câu 3 của bảng ví dụ thứ 2 ở trên)

+ Nếu không có bất kỳ một từ nào trong cả mục chứa khoảng trống, bạn hãy tìm từ khóa của các đầu đề của cột và hàng hoặc các từ khóa ở gần khoảng trống đó. (giống câu 38 & 39 của biểu đồ ví dụ thứ 1)(Các từ khóa có thể xuất hiện bằng dạng khác trong bài đọc như từ đồng nghĩa hoặc paraphrase)

– Đọc kỹ câu có chứa các từ khóa tương ứng trong bài đọc, nếu chưa hiểu có thể bạn cần đọc các câu trước và sau câu đó để tìm ra từ/cụm từ là đáp án của mỗi khoảng trống.

 

Bước 5: Lựa chọn từ/cụm từ đúng để điền vào chỗ trống
– Gạch chân từ/cụm từ mà ta thấy chúng sẽ cung cấp thông tin cho chỗ trống trong câu hỏi, đây có thể là đáp án của câu hỏi.

Bước 6: Kiểm tra đáp án
– So sánh kỹ giữa câu hỏi và câu chứa thông tin xem chúng có đúng nghĩa với nhau không?

– Đáp án lựa chọn có hòa hợp về mặt ngữ pháp không?
– Đáp án đó có đúng là từ/cụm từ được lấy trong bài đọc không (nếu câu hỏi yêu cầu sử dụng từ ngữ của bài đọc)?

– Đáp án đó có đúng với giới hạn từ đề bài cho phép không?

– Kiểm tra kỹ về chính tả/spelling. Đây là một lỗi ngớ ngẩn nhất nhưng cũng không ít trường hợp mắc phải.

 

Các bạn xem bài giải minh họa để hiểu rõ hơn nhé

Reading passage 3 test 2 Cam 5

Bước 1: qua hướng dẫn của đề bài ta thấy đáp án chỉ được là 2 từ trở xuống và phải lấy ra từ trong bài đọc – passage.

 

Bước 2: tiêu đề của bảng nói lên thông tin trong bảng đề cập đến các vấn đề liên quan đến các bài viết khoa học ở nửa đầu của thế kỷ 17.

Các đầu đề của từng hàng cho chúng ta biết hàng đó đề cập đến thông tin về, lần lượt là: ngôn ngữ được sử dụng, loại/ngành khoa học, ví dụ, đối tượng nhắm tới (người đọc, khán giả…).
Các từ khóa của bảng: nhìn chung những bảng chứa ít chữ (thông tin) như này thì mỗi từ trong bảng chính là từ khóa mà chúng ta phải dựa vào chúng để tìm kiếm thông tin trong bài.

 

Bước 3: dựa vào các từ khóa trong bảng chúng ta thấy đoạn thứ 4 và thứ 5 của bài đọc có chứa các thông tin về các bài viết khoa học và sự xuất bản của chúng trong giai đoạn nửa đầu của thế kỷ 17, tương ứng với thông tin đề cập trong bảng.

 

Các từ khóa tương ứng xuất hiện là:

Từ khóa không biến đổi: 17th century, half, encyclopaedias, original, science, English, Latin, example, languages, written, audience, scholars, socially wider, but

Từ khóa biến đổi: until the second half = in the first half ; written = language used

 

Ta sẽ xem xét phần này để tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi.
Across Europe similar academies and societies arose, creating new national traditions of science. In the initial stages of scientific revolution, most publications in the national languages were popular works, encyclopaedias, educational textbooks and translations. Original science was not done in English until the second half of the 17th century. For example, Newton published his mathematical treatise, known as the Principia, in Latin, but published his later work on the properties of light – Opticks – in English.

There were several reasons why original science continued to be written in Latin. The first was simply a matter of audience. Latin was suitable for an international audience of scholars, whereas English reached a socially wider, but more local, audience. Hence, popular science was written in English.

 

Bước 4: Đọc kỹ các câu có chứa các từ khóa liên quan đến khoảng trống để hiểu rõ nghĩa của chúng và so sánh với câu hỏi

38. Thuộc vào hàng có đầu đề là Type of sicence – Loại/ngành khoa học. Ngoài từ khóa về tiêu đề của hàng, chúng ta dựa vào các từ khóa xung quanh nó: Original cùng với cột của ngôn ngữ Latin ở trên nghĩa là các ngành khoa học nguyên bản được viết/xuất bản bằng ngôn ngữ Latin, English là ngôn ngữ của ngành khoa học mà chúng ta cần tìm cho khoảng trống số 38 này. => khoảng trống này thiếu thông tin về loại/ngành khoa học sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh (để viết, xuất bản) trong nửa đầu của thế kỷ 17.

Câu trong bài đọc:

There were several reasons why original science continued to be written in Latin……. Hence, popular science was written in English.

= Có một vài lý do giải thích tại sao các ngành khoa học nguyên bản đã tiếp tục được viết bằng ngôn ngữ Latin……. Do đó, các ngành khoa học phổ biến đã được viết bằng tiếng Anh.

 

39. Thuộc vào hàng có đầu đề là Examples – Ví dụ. Ngoài ra, nó cùng cột với ngôn ngữ Latin và ngành khoa học Original, ở dưới nó là International scholars thuộc hàng Target audienceĐối tượng nhắm tới, bên cạnh nó là ví dụ của ngành khoa học được sử dụng ngôn ngữ English. => khoảng trống này thiếu thông tin về ví dụ của ngành khoa học nguyên bản được viết bằng ngôn ngữ Latin.


Câu trong bài đọc:

Original science was not done in English until the second half of the 17th century. For example, Newton published his mathematical treatise, known as the Principia, in Latin, but published his later work on the properties of light – Opticks – in English.

= Các ngành khoa học nguyên bản đã không được viết/xuất bản bằng tiếng Anh cho đến nửa sau của thế kỷ 17. Ví dụ, Newton đã xuất bản luận án toán học của ông, được biết đến là Principia, bằng ngôn ngữ Latin, nhưng những bản viết của ông sau này về đặc tính của ánh sáng – Opticks – lại được xuất bản bằng tiếng Anh.

 

40. Các từ khóa quan trọng chính là các từ xuất hiện cạnh chỗ trống: but socially widernhưng rộng hơn về phạm vi xã hội, và đầu đề của hàng Target audience – Người đọc nhắm tới. Ngoài ra chúng ta cũng có thể đối chiếu với các từ xuất hiện ở các phần bên cạnh nó như International scholars – học giả quốc tế, thuộc ngôn ngữ Latin, và Encyclopaedias thuộc ngôn ngữ English.


Câu trong bài đọc:

Latin was suitable for an international audience of scholars, whereas English reached a socially wider, but more local, audience.

= Latin đã phù hợp cho một tập hợp người đọc quốc tếnhững học giả, trong khi đó tiếng Anh có được một tập hợp người đọc với phạm vi xã hội rộng hơn nhưng mang tính địa phương hơn.

 

Bước 5: Lựa chọn đáp án là thông tin còn thiếu trong câu hỏi/khoảng trống so với câu tương ứng trong bài đọc

38. Xét ý nghĩa của câu hỏi và câu tương ứng trong bài đọc

There were several reasons why original science continued to be written in Latin……. Hence, popular science was written in English.

chúng ta thấy thông tin còn thiếu cần điền vào khoảng trống là Popular – Phổ biến

 

39. Original science was not done in English until the second half of the 17th century. For example, Newton published his mathematical treatise, known as the Principia, in Latin, but published his later work on the properties of light – Opticks – in English.

Thông tin cần điền: Principia / the Principia / Newton’s Principia / mathematical treatise

 

40. Latin was suitable for an international audience of scholars, whereas English reached a socially wider, but more local, audience.

Thông tin cần điền: local / more local / local audience

 

Bước 6: kiểm tra lại đáp án ta thấy nghĩa của 3 khoảng trống sau khi lắp đáp án đều khớp với nghĩa của các câu tương ứng trong bài.

38. Type of science: Latin language : Original ; English : Popular

= Loại/ngành khoa học: ngôn ngữ Latin là các ngành nguyên bản ; tiếng Anh là các ngành phổ biến

= There were several reasons why original science continued to be written in Latin……. Hence, popular science was written in English.

= Có một vài lý do giải thích tại sao các ngành khoa học nguyên bản đã tiếp tục được viết bằng ngôn ngữ Latin……. Do đó, các ngành khoa học phổ biến đã được viết bằng tiếng Anh.

 

39. Examples: English : Encyclopaedias ; Latin language : Original science & Principia / the Principia / Newton’s Principia / mathematical treatise

= Ví dụ: tiếng Anh : Encyclopaedias ; ngôn ngữ Latin : các ngành khoa học nguyên bản & Principia / the Principia / Newton’s Principia / luận án toán học

= Original science was not done in English until the second half of the 17th century. For example, Newton published his mathematical treatise, known as the Principia, in Latin, but published his later work on the properties of light – Opticks – in English.

= Các ngành khoa học nguyên bản đã không được viết/xuất bản bằng tiếng Anh cho đến nửa sau của thế kỷ 17. Ví dụ, Newton đã xuất bản luận án toán học của ông, được biết đến là Principia, bằng ngôn ngữ Latin, nhưng những bản viết của ông sau này về đặc tính của ánh sáng – Opticks – lại được xuất bản bằng tiếng Anh.

 

40. Target audience: Latin language : Original science & International scholars ; English : local / more local / local audience, but socially wider

= Đối tượng người đọc hướng tới: ngôn ngữ Latin : các ngành khoa học nguyên bản và các học giả quốc tế ; tiếng Anh : địa phương/mang tính địa phương hơn/người đọc địa phương , nhưng phạm vi xã hội rộng hơn

= Latin was suitable for an international audience of scholars, whereas English reached a socially wider, but more local, audience.

= Latin đã phù hợp cho một tập hợp người đọc quốc tếnhững học giả, trong khi đó tiếng Anh có được một tập hợp người đọc với phạm vi xã hội rộng hơn nhưng mang tính địa phương hơn.

 

Những đáp án trên đã đáp ứng đầy đủ về số lượng từ được cho phép để trả lời và chúng cũng đúng cả về spelling cũng như được lấy chính xác từ bài đọc.

 

Xét về mặt ngữ pháp, ta thấy:

38. Original science = Popular science : popular là tính từ bổ nghĩa cho danh từ type hoặc science -> hoàn toàn phù hợp

39. Principia / the Principia / Newton’s Principia / mathematical treatise = Encyclopaedias : danh từ làm ví dụ -> phù hợp

40. local / more local / local audience, but socially wider: tính từ but tính từ – cấu trúc song song -> phù hợp.

Vậy là chúng ta đã hoàn thành 3 câu hỏi dạng bảng – table trong Ielts Reading Test qua 6 bước đã trình bầy ở trên. Các bạn áp dụng vào luyện tập thêm nhiều câu hỏi dạng này cho nhuần nhuyến nhé.

 

Các câu hỏi này trong sách Cambridge Test:

Question 30 – 36 Cam 11, Test 1, passage 3

 

With love & passion!

P/s: Ngoài những bài giảng online cho những người tự học tiếng Anh, Ielts, nếu muốn học kỹ và chất lượng hơn với các lớp học ít người, học phí thấp các bạn có thể tham gia các lớp luyện thi Ielts offline trên đường Nguyễn Trãi – Hà Nội của mình nhé.

 

CÁC KHÓA HỌC OFFLINE CỦA Ms. NGÂN HOA

 

Hướng dẫn các kỹ năng Ielts:

Ielts Writing

Ielts Speaking

Ielts Reading

Ielts Listening

Hướng dẫn chung về Ielts

 

Ngữ pháp

Luyện thi tốt nghiệp THPT & ĐH

 KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS

HỌC ONLINE VỚI Ms. NGÂN HOA

error: Content is protected !!