Category Archives: Uncategorized

Cam 5, Test 3, Reading Pas 1 – Dịch tiếng Việt – Early childhood education

Cambridge 5 Test 3 Reading Passage 1 – bài dịch tiếng Việt – Early childhood education

April 2, 2020 in Uncategorized

Cam 5, Test 4, Reading Pas 2 – Dịch tiếng Việt – Flawed beauty: The problem with toughened glass

Cambridge 5 Test 4 Reading Passage 2 – bài dịch tiếng Việt – Flawed beauty: The problem with toughened glass

April 1, 2020 in Uncategorized

Cam 9, Test 4, Reading Pas 3 – Dịch tiếng Việt – The development of museums

Cambridge 9 Test 4 Reading Passage 3 – bài dịch tiếng Việt – The development of museums


Cam 10, Test 2, Reading Pas 3 – Dịch tiếng Việt – Museums of fine art and their public

Cambridge 10 Test 2 passage 3 – bài dịch tiếng Việt – Museums of fine art and their public


KHAI GIẢNG CÁC LỚP IELTS

Các lớp Ielts chất lượng tối đa chỉ 15 học viên sắp khai giảng của giáo viên Ngân Hoa

June 28, 2019 in Uncategorized

Cam11, Test 2, Reading Pas 1- Đáp án, giải thích, keywords, bài dịch -Raising the Mary Rose

Cambridge 11, Test 2, Passage 1-Raising the Mary Rose – Dịch + Đáp án có giải thích chi tiết kèm các bảng keywords được sử dụng trong bài đọc và câu hỏi cùng với phần dịch tiếng Việt


Nội quy học tập

Học viên cần phải nắm rõ và tuân thủ các điều khoản trong nội quy này khi tham gia các lớp học của Ms. Ngân Hoa.

May 5, 2017 in Uncategorized

KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS

HỌC ONLINE VỚI Ms. NGÂN HOA

error: Content is protected !!