Ielts Writing task 2 – Phân tích đề bài

Ielts Writing task 2 – Phân tích đề bài

Để có thể trả lời đúng được câu hỏi, thỏa mãn cho tiêu chí Task response thì chúng ta cần phải hiểu rõ đề bài muốn chúng ta làm gì, trả lời câu hỏi gì.
Muốn thực hiện tốt việc này, khi đọc đề bài các em cần xác định được đây là loại câu hỏi gì, rồi xác định những từ khóa chính (keywords) và từ khóa nhỏ (micro – key words) của câu hỏi, sau đó xác định những câu từ hướng dẫn. Chúng sẽ giúp các em nắm được những yêu cầu gì mà examiner muốn chúng ta làm với đề bài được cho.

Có 5 loại câu hỏi phổ biến trong writing task 2:
– Opinion (Agree or Disagree) – nêu ý kiến (đồng ý hay không)
– Advantages and Disadvantages – thuận lợi và bất lợi
– Problem and Solution – vấn đề và giải pháp
– Discussion (Discuss both view) – thảo luận (thảo luận về các quan điểm)
– Two-part Question – câu hỏi 2 phần

Chúng ta thử phân tích đề sau nhé:
The internet allows us to stay connected with each other no matter where we are. On the other hand, it also isolates us and encourages people not to socialise.
To what extent do you agree or disagree?
Give reasons for your answers and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

Đọc kỹ đề bài chúng ta thấy:
– Đây là loại câu hỏi thứ nhất: opinion
– Keywords: the internet. Đây là chủ đề chính cho bài viết. Nhưng một lỗi thường gặp là sau khi tìm ra chủ đề chính này nhiều em bắt tay vào viết ngay với các ý rất chung chung về chủ đề chính, và như vậy là đã không trả lời đúng câu hỏi.
– Micro – keywords: connect with, isolate and encourage not to socialize. Đây chính là điều được yêu cầu chúng ta viết cho đề bài, là những vấn đề mà internet dẫn đến. Nhưng chúng ta cũng không thể viết bất kỳ thứ gì về những khía cạnh này của internet mà cần phải xem thêm đề bài hướng dẫn chúng ta phải viết gì.
– Hướng dẫn: what extent, agree or disagree, reasons and examples. Đề bài yêu cầu chúng ta phải nêu lên quan điểm đồng ý hay không và đưa ra lý do cũng như ví dụ minh họa để bổ trợ cho quan điểm đó.

Dựa vào những điểm chúng ta đã tìm thấy ở trên mà viết bài theo hướng đó, chắc chắn các em không bao giờ bị trả lời lạc đề.

Những bước phân tích đề này liệt kê ra thì thấy dài dòng nhưng khi chúng ta làm và luyện tập quen thành kỹ năng thì nó sẽ diễn ra rất nhanh. Do đó điều quan trọng là các em hãy luyện tập nhiều để cho nó trở thành kỹ năng tự nhiên để có thể rút ngắn thời gian phân tích đề và có nhiều thời gian cho các bước khác trong writing task 2 nhé.

With love & passion!

P/s: Ngoài những bài giảng online, nếu muốn học kỹ và chất lượng hơn với các lớp học ít người, học phí thấp các em có thể tham gia các lớp luyện thi Ielts offline trên đường Nguyễn Trãi – Hà Nội của cô nhé.Leave a Reply

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Liên hệ trực tiếp

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với Facebook cá nhân của Ms. Ngân Hoa

Categories

error: Content is protected !!