Ielts Writing task 2 – Phân tích đề bài


Để có thể trả lời đúng được câu hỏi, thỏa mãn cho tiêu chí Task response thì chúng ta cần phải hiểu rõ đề bài muốn chúng ta làm việc gì về khía cạnh gì của cái gì.

 

Một câu hỏi trong Ielts writing task 2 thường bao gồm những phần chính sau:

Chủ đề : các (cụm) từ nói lên chủ đề của bài viết

Khía cạnh của chủ đề : các (cụm) từ nói lên (các) khía cạnh cần bàn đến của chủ đề.

Yêu cầu : các (cụm) từ yêu cầu chúng ta phải làm gì đối với (các) khía cạnh của chủ đề.

 

Câu hỏi writing task 2:

The internet allows us to stay connected with each other no matter where you are. On the other hand, it also isolates us and encourages people not to socialise.
To what extent do you agree or disagree?Phân tích:

Một câu hỏi writing task 2 thường có 1 chủ đề của đề bài:

Chủ đề: The internet


(các) khía cạnh nào đó của chủ đề đã nêu:
giúp kết nối dù ở mọi nơi, cô lập và thúc đẩy sự không hoà nhập với xã hội – connect with … you are, isolate and encourage, not to socialise.


Các (cụm) từ yêu cầu bạn phải làm gì đối với (các) khía cạnh của chủ đề:
đồng ý hay không ở mức độ nào – To what extent do you agree or disagree?Ví dụ 2:

Some people believe that developments in the field of artificial intelligence will have a positive impact on our lives in the near future. Others, by contrast, are worried that we are not prepared for a world in which computers are more intelligent than humans. Discuss both of these views and give your own opinion.


Chủ đề: đề bài yêu cầu chúng ta viết về sự phát triển của trí thông minh nhân tạo – developments in the field of artificial intelligence


Khía cạnh của chủ đề: sẽ giúp ích cho cuộc sống – positive impact on our lives ; lo âu vì chúng ta chuẩn bị chưa tốt với môi trường mà máy tính lại thông minh hơn con người – worried, not prepared for a world in which computers are more intelligent than humans


Yêu cầu: thảo luận về cả hai quan điểm và nêu lên ý kiến của bạn – Discuss both of these views and give your own opinionVí dụ 3:

Nowadays the way many people interact with each other has changed because of technology.
In what ways has technology affected the types of relationships that people make? Has this been a positive or negative development?


Chủ đề: đề bài yêu cầu chúng ta viết về cách thức giao tiếp – way people interact


Khía cạnh của chủ đề: đã và đang thay đổi do công nghệ – has changed because of technology


Yêu cầu: trả lời 2 câu hỏi – 1. In what ways has technology affected the types of relationships that people make? 2. Has this been a positive or negative development?

 


Như phân tích ở trên, khi đã xác định rõ chủ đề, (các) khía cạnh cần viết về chủ đề, yêu cầu của đề bài, chúng ta biết chắc chắn được việc cần phải làm với đề bài được cho. Bạn thậm chí không cần phải quan tâm rằng đề bài thuộc dạng câu hỏi nào trong Ielts writing task 2, chỉ cần tập trung vào trả lời chính xác những gì được hỏi trong câu hỏi. Các thành phần chính này chính là kim chỉ nam xuyên suốt bài essay mà bạn viết và giúp thoả mãn tiêu chí “Task Response”.


Mình thường đánh dấu 3 thành phần này bằng 3 cách khác nhau để dễ nhận biết và đối chiếu khi làm bài. Việc này giúp mình luôn gắn chặt bài viết với 3 thành phần chúng.

The internet allows us to stay connected with each other no matter where you are. On the other hand, it also isolates us and encourages people not to socialise.
To what extent do you agree or disagree?Những bước phân tích đề này liệt kê ra thì dài dòng nhưng khi làm và luyện tập quen thành kỹ năng thì nó sẽ diễn ra rất rất nhanh. Bạn cứ làm nhiều là nó trở thành kỹ năng tự nhiên giúp rút ngắn thời gian phân tích đề và có nhiều thời gian cho các bước khác trong viết Ielts essay.


With love & passion!


P/s: Ngoài những bài giảng online, nếu muốn học kỹ và chất lượng hơn với các lớp học ít người, học phí thấp các bạn có thể tham gia các lớp luyện thi Ielts offline trên đường Nguyễn Trãi – Hà Nội của mình nhé.CÁC KHÓA HỌC OFFLINE CỦA Ms. NGÂN HOA

Hướng dẫn các kỹ năng Ielts:

Ielts Writing

Ielts Speaking

Ielts Reading

Ielts Listening

Hướng dẫn chung về Ielts


Ngữ pháp

Luyện thi tốt nghiệp THPT & ĐH
Leave a Reply

KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS

HỌC ONLINE VỚI Ms. NGÂN HOA

error: Content is protected !!