Ielts Writing Task 1 – Các thì của động từ thường dùng

Sử dụng đúng các thì động từ là cực kỳ quan trọng trong writing task 1. Cách nhận biết thì nào cần được sử dụng là các bạn hãy xem ở phần tiêu đề câu hỏi và các thông tin về thời gian trong các biểu đồ.

– Nếu là một thời điểm tại quá khứ, ví dụ January 1995, chúng ta sẽ sử dụng past tense.
– Nếu là dự đoán cho tương lai, ví dụ cho năm 2020, chúng ta sẽ sử dụng future tenses.
– Nếu không có bất kỳ dấu hiệu nào về thời gian, các bạn hãy sử dụng present simple.

Present simple:
Nên sử dụng thì này trong trường hợp đề bài không đề cập đến bất kỳ một mốc thời gian nào.

Present Perfect:
Trong writing task 1, chúng ta sử dụng thì này để nói về những thay đổi diễn ra qua một thời kỳ.
E.g. The price of oil has fallen by $5 a barrel every week since July.

Present Perfect Continuous:
Thì này được sử dụng để miêu tả sự việc bắt đầu xảy ra trong quá khứ và vẫn tiếp diễn đến hiện tại chưa dứt.
E.g. Oil prices have been decreasing since July.

Future Perfect:
Sử dụng thì này để diễn tả sự việc sẽ kết thúc tại một thời điểm nào đó trong tương lai.
Thường đi cùng ‘by’ hoặc ‘in’.
E.g. The price of oil will have reached $300 a barrel by 2020.

Past Simple:
Thì này được sử dụng để miêu tả sự việc bắt đầu và kết thúc tại các thời điểm trong quá khứ.
E.g. The price of oil fell from $150 in Jan 2014 to $50 in Jan 2015.

Past Perfect:
Sử dụng để miêu tả sự việc xảy ra trước một sự việc khác xảy ra trong quá khứ.
E.g. After it had reached a peak of almost £70,000 in 1998, the average price dropped slightly in 2006 before finishing the period at £50,000 in 2000.

P/s: Ngoài những bài giảng online cho người tự học, nếu muốn học kỹ và chất lượng hơn với các lớp học ít người, học phí thấp các bạn có thể tham gia các lớp luyện thi Ielts offline trên đường Nguyễn Trãi – Hà Nội của mình nhé.

 Leave a Reply

KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS

HỌC ONLINE VỚI Ms. NGÂN HOA

error: Content is protected !!