Cam 15, Test 2, Reading Pas 1 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Vocabs – Could urban engineers learn from dance?

Cam 15, Test 2, Reading Pas 1 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Vocabs – Could urban engineers learn from dance?

Cam 15 Test 2 passage 1 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – Could urban engineers learn from dance?


Cam 15, Test 1, Reading Pas 3 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Vocabs – What is exploration?

Cam 15 Test 1 passage 3 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – What is exploration


Cam 15, Test 1, Reading Pas 2 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Vocabs – Driverless cars

Cam 15 Test 1 passage 2 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – Driverless cars


Cam 15, Test 1, Reading Pas 1 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Vocabs – Nutmeg – a valuable spice

Cam 15 Test 1 passage 1 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – Nutmeg – a valuable spice

September 16, 2020 in Giải+Keywords+Dịch Cam Tests , Reading

Cam 11, Test 4, Reading Pas 3 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Vocabs

Cam 11 Test 4 passage 3 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – ‘This Marvellous Invention’


Cam 11, Test 4, Reading Pas 2 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Vocabs

Cam 11 Test 4 passage 2 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – An Introduction to Film Sound


Cam 11, Test 4, Reading Pas 1 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Vocabs

Cam 11 Test 4 passage 1 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – Research using twins

February 20, 2020 in Giải+Keywords+Dịch Cam Tests , Reading

Cam 11, Test 3, Reading Pas 3 – Giải thích đáp án, bài dịch, từ vựng

Cam 11 Test 3 passage 3 – Đáp án có giải thích, bài dịch tiếng Việt, từ vựng – answer with explanation, highlighted vocabularies

February 17, 2020 in Giải+Keywords+Dịch Cam Tests , Reading

Cam 11, Test 3, Reading Pas 2 – Giải thích đáp án, bài dịch, từ vựng

Cambridge 11, Test 3, Passage 2-Great Migrations – Dịch + Đáp án giải thích chi tiết + bảng keyword,+ bảng từ vựng


Cam 11, Test 3, Reading Passage 1 – Đáp án, bài dịch, từ vựng

Cambridge 11, Test 3, Passage 1-The Story Of Silk – Dịch + Đáp án giải thích chi tiết + bảng keyword,+ bảng từ vựng


KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 7 & 8

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS THÁNG 7 & 8

HỌC ONLINE VỚI Ms. NGÂN HOA

error: Content is protected !!