Matching Information-Hướng dẫn làm Ielts Reading

Matching Information to Paragrphaps là dạng câu hỏi khá phổ biến trong Ielts Reading. Nó yêu cầu chúng ta nối các statements – câu hỏi với các đoạn văn có thông tin phù hợp trong bài đọc.

Các statements có thể nêu lên thông tin về lý do, miêu tả, sự tóm lược, đặc tính, định nghĩa, hoặc sự giải thích… Các đoạn văn sẽ được đánh dấu A, B, C… để chúng ta điền đáp án.

Dạng câu hỏi này yêu cầu chúng ta phải có khả năng tìm kiếm thông tin trong bài đọc, xem thông tin được nêu trong câu hỏi nằm trong đoạn văn nào trong bài đọc.

Câu hỏi mẫu:

Reading Passage 184 has eight paragraphs A-H
Which paragraph contains the following information?
Write the correct letter, A-H, in boxes 27-29 on your answer sheet.

27. mention of a geo-engineering project based on an earlier natural phenomenon

28. an example of a successful use of geo-engineering

29. a common definition of geo-engineering

Khó khăn chung:

– Vấn đề lớn nhất của dạng câu hỏi này là bạn phải nắm được ý nghĩa của từng đoạn văn trong bài đọc. Thông tin để trả lời câu hỏi có thể nằm ở bất kỳ đâu trong bài đọc. Chúng cũng không được sắp xếp theo trình tự của câu hỏi, nên bạn có thể mất nhiều thời gian để tìm đáp án.

– Thông tin để trả lời câu hỏi có thể không chỉ nằm trong một hai câu đơn lẻ trong đoạn văn mà nó có thể nằm trong cả đoạn văn. Do đó, nhiều khi bạn phải tìm được thông tin thật cụ thể chi tiết trong đoạn nhưng cũng lại phải hiểu được ý nghĩa của toàn đoạn.

– Không giống như dạng câu hỏi Matching Headings chỉ phải tìm ý chính của đoạn văn, dạng câu hỏi này yêu cầu tìm thông tin cụ thể nào đó trong đoạn văn. Đáp án của nó có thể nằm bất cứ đâu trong đoạn văn, do đó bạn sẽ phải tốn nhiều thời gian để tìm kiếm và đọc hiểu thật kỹ để tìm câu trả lời.

– Không phải đoạn văn nào cũng phải là đáp án của một câu hỏi, nhưng một đoạn văn có thể là đáp án của hơn một câu hỏi.

– Thông tin để trả lời các câu hỏi không xuất hiện cùng với trình tự của các câu hỏi. Do đó, cho dù bạn đã hoàn thành bao nhiêu câu hỏi trước đó thì bạn vẫn phải mất thời gian để tìm câu trả lời trong toàn bộ bài đọc cho câu hỏi còn lại.

Tips:

– Làm dạng câu hỏi này cùng với các câu hỏi khác của passage. Khi thấy passage có dạng câu hỏi này, bạn hãy đọc các câu hỏi và gạch chân các từ khoá của tất cả các câu hỏi. Sau đó chuyển sang làm các câu hỏi khác trước. Sau mỗi câu hỏi của dạng câu hỏi khác mà chúng ta phải tìm và đọc thông tin của một paragraph nào đó, lúc này bạn đã nắm được một số thông tin của đoạn văn đó rồi, bạn hãy quay trở lại với các câu hỏi matching này, so các từ khoá và chọn đáp án cho đoạn văn đó luôn. Nếu chờ đến khi bạn làm hết các câu hỏi của các dạng câu hỏi khác rồi mới làm các câu hỏi matching này thì bạn có thể đã quên nhiều hoặc phải mất nhiều thời gian đọc lại hơn.

– Không nên cố gắng tìm hiểu ý chính của đoạn văn. Nhiệm vụ của bạn với câu hỏi này là tìm chính xác thông tin cụ thể chi tiết nào đó trong đoạn văn phù hợp với thông tin của câu hỏi. Sau đó phải hiểu ý nghĩa của đoạn đó để so sánh xem nó có phù hợp với ý nghĩa của câu hỏi hay không.

– Nhận biết từ ngữ được sử dụng bằng cách diễn đạt khác:

+ Synonym
+ Paraphrase
+ Ý nghĩa khái quát chung của một phần bài viết (xem lý do của việc này bên dưới)

– Câu hỏi dạng này thường bao gồm 2 phần

Eg. how driving habits contribute to road problems?

+ Hỏi về cái gì : driving habits

+ Hỏi về vấn đề gì : how…. contribute to road problems

Bạn sẽ dễ dàng để tìm các từ khóa của phần “Hỏi về cái gì”. Phần “Hỏi về vấn đề gì” thì bạn cần phải đọc kỹ để hiểu ý nghĩa của đoạn văn đó hoặc ít nhất là những câu liên quan đến  phần “Hỏi về cái gì” trong đoạn văn để có thể kết luận có phải đáp án hay không.

Phương pháp làm bài:

1. Đọc kỹ đề bài

Bạn sẽ nắm được chính xác đề bài yêu cầu làm gì, bạn sẽ phải làm dạng câu hỏi nào.

Đặc biệt chú ý đề bài có nói là bạn có thể chọn một đoạn văn (letter) cho hơn 1 câu hỏi : “NB: You may use any letter more than onece“. Chúng ta thường có thói quen chọn một đoạn văn / (letter) cho một câu hỏi, vì thói quen này cùng với việc không xem kỹ đề bài có thể sẽ dẫn đến sự bối rối của chúng ta khi cân nhắc lựa chọn (2 đáp án đều đúng với một đoạn văn, mà trong đầu nghĩ 1 đoạn văn chỉ được cho 1 đáp án), dẫn đến mất thời gian và chọn sai đáp án.

2. Đọc và phân tích câu hỏi

Câu hỏi dạng này thường bao gồm 2 phần

Eg. how driving habits contribute to road problems?

+ Hỏi về cái gì : driving habits

+ Hỏi về vấn đề gì : how…. contribute to road problems

Bạn cần xác định rõ các từ khóa của phần “Hỏi về cái gì”, đây chính là các từ khóa giúp bạn scan/xác định vị trí chứa thông tin trả lời câu hỏi trong bài đọc một cách nhanh chóng nhất.

Phần “Hỏi về vấn đề gì” thường nói về một khái niệm trừu tượng chứ không phải là từ/cụm từ cụ thể. Do đó bạn cần phải xác định chính xác từ khóa và hiểu chính xác nghĩa của nó (khái niệm gì) để có thể tìm ra câu trả lời. Ví dụ câu hỏi nói về công dụng – function thì bạn đừng nhầm với thông tin nói về miêu tả – description.

Ví dụ: 2 câu này đều nói về geo-engineering nhưng 1 câu yêu cầu bạn xác định về example, 1 câu về definition

28. an example of a successful use of geo-engineering
29. a common definition of geo-engineering

Lưu ý: Khi thấy passage có dạng câu hỏi này, bạn hãy đọc các câu hỏi và gạch chân các từ khoá của tất cả các câu hỏi. Sau đó chuyển sang làm các câu hỏi khác trước. Sau mỗi câu hỏi của dạng câu hỏi khác mà chúng ta phải tìm và đọc thông tin của một paragraph nào đó, lúc này bạn đã nắm được một số thông tin của đoạn văn đó rồi, bạn hãy quay trở lại với các câu hỏi matching này, so các từ khoá và chọn đáp án cho đoạn văn đó luôn.

3. Tìm từ khóa của phần “Hỏi cái gì” trong bài đọc

Như đã nói ở trên, từ khóa của phần “Hỏi về vấn đề gì” thường là các khái niệm trừu tượng, khó có thể xác định một cách nhanh chóng được. Do đó ta hãy tập trung Scan đoạn văn ta đang làm đồng thời so với các câu hỏi xem có từ khoá “Hỏi cái gì” phù hợp với nhau không.

Các từ khóa ở phần này thường xuất hiện cụ thể hơn trong bài đọc. Chúng thường xuất hiện đúng với các từ khó biến đổi hoặc sẽ là các từ đồng nghĩa.

Lưu ý:

– Các từ khóa trong statements có thể bị biến đổi bằng từ đồng nghĩa hoặc paraphrase. Sẽ là sai lầm nếu chỉ tìm kiếm sự xuất hiện một cách chính xác của các từ khóa.

– Các bạn hãy tìm các từ khóa không thể hoặc khó biến đổi trước như tên riêng (có chữ in hoa như Mali, Humphrey Bogart…) , con số, các từ dài dạng thuật ngữ… Sau đó tìm đến các từ khóa thuộc loại có thể biến đổi, chúng sẽ xuất hiện bằng dạng khác trong bài đọc như từ đồng nghĩa hoặc paraphrase.

– Xem phương pháp sử dụng từ khóa để trả lời câu hỏi tại ĐÂY.

4. So sánh ý nghĩa của đoạn văn với từ khóa của phần “Hỏi về vấn đề gì” của câu hỏi

Sau khi đã xác định được đoạn văn có từ khóa phù hợp với từ khoá của phần “Hỏi cái gì” của câu hỏi nào, chúng ta tiếp tục xét đến từ khóa của phần “Hỏi về vấn đề gì”.

Các từ khóa của phần này thường là một khái niệm chứ không phải là một từ/cụm từ cụ thể để chúng ta có thể tra từ khóa. Do đó chúng ta cần phải

– Hiểu rõ từ khóa nói về khái niệm gì, sau đó

– Đọc kỹ thông tin xuất hiện quanh từ khóa của phần “Hỏi cái gì” để xét xem có thông tin gì tương đồng với khái niệm (từ khóa) đó không.

Eg. how driving habits contribute to road problems?

+ Hỏi về cái gì : đoạn thông tin này có nói đến driving habits không?

+ Hỏi về vấn đề gì : đoạn thông tin này có nói lên sự đóng góp như thế nào của… vào những vấn nạn trên xa lộ không –  how…. contribute to road problems

5. Chọn đáp án

Nếu các thông tin so sánh ở bước 4 là khớp – chúng ta chọn đoạn văn đó làm đáp án.

Nếu các thông tin không khớp -> chuyển sang so với câu hỏi khác và lặp lại trình tự từ bước 4.

Lưu ý: kể cả đã lựa chọn đáp án là đoạn văn đó rồi nhưng nếu khi làm  đoạn khác có chứa từ khóa của phần “Hỏi cái gì” của câu hỏi đó, ta vẫn nên kiểm tra bằng cách đọc qua chúng để chắc chắn là không chọn nhầm đáp án.

Bạn xem giải minh họa đề Cam để hiểu rõ hơn nhé.

Cam 11 Test 3 Passage 3

Reading Passage 3  has seven sections, A-G
Which section contains the following information?
Write the correct letter, A— G, in boxes 27 — 29 on your answer sheet.
NB. You may use any letter more than once.

27. a reference to books that assume a lack of mathematical knowledge

28. the way in which this is not a typical book about mathematics

29. personal examples of being helped by mathematics

(Vì bài hướng dẫn chỉ tập trung vào dạng câu hỏi matching information, không làm các câu hỏi khác trước như đã nói ở trên, nên chúng ta sẽ so từ khoá của câu hỏi với các paragraphs, ngược với hướng dẫn ở trên là làm paragraph nào thì so với các câu hỏi để tìm các cặp từ khoá tương đồng và quyết định đáp án. Cách thức của hai cách làm là giống nhau nếu bạn luyện tập không có timing. Tuy nhiên nếu làm các câu hỏi dạng khác trước rồi so đoạn văn đó với các câu hỏi và tìm ra các cặp từ khoá tương đồng sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian.)

Bước 1: đọc đề bài ta thấy đây là dạng câu hỏi matching information, yêu cầu chúng ta phải match đoạn văn nào trong bài đọc (A-G) có chứa thông tin của mỗi câu hỏi – statement bên dưới.

Đề bài cũng lưu ý chúng ta một đoạn văn (letter) có thể sẽ được dùng làm đáp án hơn một lần.

Reading Passage 3  has seven sections, A-G
Which section contains the following information?
Write the correct letter, A— G, in boxes 27 — 29 on your answer sheet.
NB. You may use any letter more than once.

Bước 2: đọc và phân tích câu hỏi – statements

Xác định 2 phần chính của câu hỏi: “Hỏi về cái gì” – chữ đỏ, “Hỏi về vấn đề gì” – chữ xanh

27. a reference to books that assume a lack of mathematical knowledge

Xác định từ khóa của từng phần:

27. a reference to books that assume a lack of mathematical knowledge

Làm tương tự với các câu tiếp theo

28. the way in which this is not a typical book about mathematics

28. the way in which this is not a typical book about mathematics

29. personal examples of being helped by mathematics

29. personal examples of being helped by mathematics

Bước 3: tìm từ khóa của phần “Hỏi về cái gì” trong bài đọc

27. a reference to books that assume a lack of mathematical knowledge

Chúng ta sẽ tìm từ khóa của phần  “Hỏi cái gì” trước

books that assume a lack of mathematical knowledge

Trong Ielts reading chắc chắn sẽ không xuất hiện chính xác các cụm từ dài như books that assume a lack of mathematical knowledge. Nếu chúng ta muốn tìm được cả cụm như thếqua  paraphrase thì chắc phải đọc hết bài, mà thời gian không cho phép ta làm việc này. Do đó ta sẽ ưu tiên scan các từ khóa books mathematical trước vì nó là các từ thuộc loại ít biến đổi, dễ tìm, sau đó là đến các từ assume, lack of.

Ta thấy từ khóa liên quan đến mathematical xuất hiện hầu hết trong tất cả các đoạn văn, do đó ta xét đến từ khóa books. Từ khóa này có xuất hiện ở 2 đoạn BD. Đoạn văn B còn xuất hiện cả từ assume, do đó ta xét đoạn B trước.

Đọc đoạn văn B:
One of my purposes in writing this book is to give readers who haven’t had the opportunity to see and enjoy real mathematics the chance to appreciate the mathematical way of thinking. I want to reveal not only some of the fascinating discoveries, but, more importantly, the reasoning behind them. In that respect, this book differs from most books on mathematics written for the general public. Some present the lives of colorful mathematicians. Others describe important applications of mathematics. Yet others go into mathematical procedures, but assume that the reader is adept in using algebra.

Đoạn văn này nói về lý do viết cuốn sách của tác giả và những khác biệt của nó, ta không thấy có thông tin gì liên quan đến books that assume a lack of mathematical knowledge – những cuốn sách được cho là không chứa đựng kiến thức về toán học. Đây chắc chắn không phải là đáp án.

Xét đoạn văn D:
Other scientists have written books to explain their fields to non-scientists, but have necessarily had to omit the mathematics, although it provides the foundation of their theories. The reader must remain a tantalized spectator rather than an involved participant, since the appropriate language for describing the details in much of science is mathematics, whether the subject is expanding universe, subatomic particles, or chromosomes. Though the broad.outline of a scientific theory can be sketched intuitively, when a part of the physical universe is finally understood, its description often looks like a page in a mathematics text.

Ngoài các từ khóa books mathematics đoạn văn D còn có cụm từ là omit the mathematics có nghĩa tương đương với lack of mathematical knowledge:

Other scientists have written books to explain their fields to non-scientists, but have necessarily had to omit the mathematics, although it provides the foundation of their theories.

Vậy là ta đã tìm được từ khóa của vế thứ nhất “Hỏi cái gì” của câu hỏi là

books that assume a lack of mathematical knowledge ~ books …. omit the mathematics

Bước 4: So sánh ý nghĩa của đoạn văn xem có thông tin tương ứng với từ khóa của phần “Hỏi về vấn đề gì” của câu hỏi không.

Tiếp tục với câu 27,  xét các từ khóa của phần “Hỏi vấn đề gì” của câu hỏi là reference to

Như đã nêu lên ở trên, thông thường với câu hỏi dạng này, những từ khóa của phần “Hỏi về vấn đề gì” sẽ là một khái niệm chứ không xuất hiện từ ngữ cụ thể trong bài đọc. Do đó ta cần hiểu ý nghĩa của từ khóa để suy ra khái niệm mà câu hỏi muốn hỏi.

Từ khóa reference to này có nghĩa là sự nói đến/ám chỉ đến. Ta cần đọc kỹ đoạn văn xem có thông tin nào nói về sự nói đến/ám chỉ đến này không.

Other scientists have written books to explain their fields to non-scientists, but have necessarily had to omit the mathematics, although it provides the foundation of their theories.

Các nhà khoa học khác đã viết những cuốn sách để giải thích lĩnh vực của họ cho những người không phải là nhà khoa học, nhưng nhất thiết phải bỏ qua toán học, mặc dù nó cung cấp nền tảng cho các lý thuyết của họ.

Đọc hiểu đoạn văn trên, ta thấy rõ ý nghĩa ở đây chính là tác giả nói lên/nhắc đến/ám chỉ đến vấn đề là các cuốn sách được cho rằng thiếu kiến thức về toán học. Nó chính là bằng với từ khóa reference to.

Other scientists have written books to explain their fields to non-scientists, but have necessarily had to omit the mathematics, although it provides the foundation of their theories.

Các nhà khoa học khác đã viết những cuốn sách để giải thích lĩnh vực của họ cho những người không phải là nhà khoa học, nhưng nhất thiết phải bỏ qua toán học, mặc dù nó cung cấp nền tảng cho các lý thuyết của họ.

Bước 5: Lựa chọn đáp án

Câu 27: qua việc xác định từ khóa của phần “Hỏi về cái gì” và tìm ra các thông tin tương đồng với từ khóa của phần “Hỏi về vấn đề gì” trong đoạn văn D, ta đã tìm ra đáp án chắc chắn của câu hỏi này là D.

a reference to books that assume a lack of mathematical knowledge

một sự đề cập đến những cuốn sách được cho rằng thiếu kiến thức về toán học.

Other scientists have written books to explain their fields to non-scientists, but have necessarily had to omit the mathematics, although it provides the foundation of their theories.

Các nhà khoa học khác đã viết những cuốn sách để giải thích lĩnh vực của họ cho những người không phải là nhà khoa học, nhưng nhất thiết phải bỏ qua toán học, mặc dù nó cung cấp nền tảng cho các lý thuyết của họ.

Tương tự như làm câu 27, chúng ta chuyển sang câu 2829:

Câu 28. the way in which this is not a typical book about mathematics

Chúng ta sẽ tìm từ khóa của phần  “Hỏi cái gì” trước
not a typical book, mathematics

Vì từ khóa mathematics thuộc dạng khó biến đổi, dễ tìm nên ta tìm trước. Tuy nhiên, nó lại xuất hiện quá nhiều trong hầu hết các đoạn văn nên ta phải tìm kỹ thêm về từ khóa not a typical book.

Ta thấy chúng có xuất hiện trong đoạn B
One of my purposes in writing this book is to give readers who haven’t had the opportunity to see and enjoy real mathematics the chance to appreciate the mathematical way of thinking. I want to reveal not only some of the fascinating discoveries, but, more importantly, the reasoning behind them. In that respect, this book differs from most books on mathematics written for the general public. Some present the lives of colorful mathematicians. Others describe important applications of mathematics. Yet others go into mathematical procedures, but assume that the reader is adept in using algebra.

not a typical book ~ differs from most books
không phải là một quyển sách điển hình ~ khác với hầu hết các quyển sách

Xét tiếp về phần “Hỏi về vấn đề gì” có từ khóa the way

Đây là một khái niệm chứ không phải là một từ/cụm từ cụ thể để chúng ta có thể tra từ khóa. Do đó chúng ta cần phải hiểu nó nói về khái niệm gì, sau đó đọc thông tin xuất hiện quanh từ khóa của phần “Hỏi cái gì” để xét xem có chỗ nào nêu lên khái niệm đó không.

28. the way in which this is not a typical book about mathematics

Từ khóa the way ở đây chúng ta sẽ hiểu là cách thức.

Cách thức mà trong đó đây không phải là một quyển sách điển hình về toán học.

Chúng ta đọc hiểu đoạn văn B thấy có những thông tin sau nói lên cách thức mà cuốn sách đó không giống với những cuốn sách toán học khác như sau.

I want to reveal not only some of the fascinating discoveries, but, more importantly, the reasoning behind them. In that respect, this book differs from most books on mathematics written for the general public. Some present the lives of colorful mathematicians. Others describe important applications of mathematics. Yet others go into mathematical procedures, but assume that the reader is adept in using algebra.

Tôi muốn tiết lộ không chỉ một số nghiên cứu hấp dẫn, mà quan trọng hơn là lý do đằng sau chúng. Trên phương diện đó, cuốn sách này khác với hầu hết các sách toán học được viết cho công chúng. Một số trình bày cuộc sống của các nhà toán học đầy màu sắc. Số khác khác mô tả những ứng dụng quan trọng của toán học. Song, số khác đi vào các quy trình toán học, nhưng giả sử rằng người đọc giỏi sử dụng đại số.

Chúng ta thấy rằng các thông tin trên đã nói lên cái cách thức làm cho cuốn sách khác biệt với các cuốn sách toán học thông thường. Tương ứng với từ khóa của phần “Hỏi về vấn đề gì của câu hỏi”.

Như vậy đoạn văn B này có xuất hiện từ khóa của phần “Hỏi về cái gì” và cũng có thông tin tương ứng với từ khóa của phần “Hỏi về vấn đề gì” nên ta xác định nó là đáp án chính xác của câu 28.

28. the way in which this is not a typical book about mathematics

Cách thức mà trong đó đây không phải là một quyển sách điển hình về toán học.

I want to reveal not only some of the fascinating discoveries, but, more importantly, the reasoning behind them. In that respect, this book differs from most books on mathematics written for the general public. Some present the lives of colorful mathematicians. Others describe important applications of mathematics. Yet others go into mathematical procedures, but assume that the reader is adept in using algebra.

Tôi muốn tiết lộ không chỉ một số nghiên cứu hấp dẫn, mà quan trọng hơn là lý do đằng sau chúng. Trên phương diện đó, cuốn sách này khác với hầu hết các sách toán học được viết cho công chúng. Một số trình bày cuộc sống của các nhà toán học đầy màu sắc. Số khác khác mô tả những ứng dụng quan trọng của toán học. Song, số khác đi vào các quy trình toán học, nhưng giả sử rằng người đọc giỏi sử dụng đại số.

Câu 29.  personal examples of being helped by mathematics

Ta tìm từ khóa của phần “Hỏi cái gì” là helped by mathematics có xuất hiện ở đoạn G

A physician wrote, The discipline of analytical thought processes [in mathematics] prepared me extremely well for medical school. In medicine one is faced with a problem which must be thoroughly analyzed before a solution can be found. The process is similar to doing mathematics.’

A lawyer made the same point, “Although I had no background in law – not even one political science course — I did well at one of the best law schools. I attribute much of my success there to having learned, through the study of mathematics, and, in particular, theorems, how to analyze complicated principles. Lawyers who have studied mathematics can master the legal principles in a way that most others cannot.’

helped ~ prepared me extremely well ~ master… in a way that most others cannot

Xét tiếp về phần “Hỏi về vấn đề gì” có từ khóa personal examples = các ví dụ cá nhân

Ta thấy rõ trong đoạn văn có nêu lên 2 người riêng biệt nói về thành công, trải nghiệm của mình, đó chính là personal examplescác ví dụ cá nhân.

A physician wrote, The discipline of analytical thought processes [in mathematics] prepared me extremely well for medical school. In medicine one is faced with a problem which must be thoroughly analyzed before a solution can be found. The process is similar to doing mathematics.’

A lawyer made the same point, “Although I had no background in law – not even one political science course — I did well at one of the best law schools. I attribute much of my success there to having learned, through the study of mathematics, and, in particular, theorems, how to analyze complicated principles. Lawyers who have studied mathematics can master the legal principles in a way that most others cannot.’

Như vậy đoạn văn G này có xuất hiện từ khóa của phần “Hỏi về cái gì” và cũng có thông tin tương ứng với từ khóa của phần “Hỏi về vấn đề gì” nên ta xác định nó là đáp án chính xác của câu 29.

Câu 29.  personal examples of being helped by mathematics

Những ví dụ cá nhân của việc đã được giúp đỡ bởi toán học

A physician wrote, The discipline of analytical thought processes [in mathematics] prepared me extremely well for medical school. In medicine one is faced with a problem which must be thoroughly analyzed before a solution can be found. The process is similar to doing mathematics.’

Một thầy thuốc đã viết, quy tắc của quá trình tư duy phân tích [trong toán học] đã trang bị cực kỳ tốt cho tôi cho việc học ở trường y dược. Trong y học, người ta phải đối mặt với một vấn đề cần phải được phân tích kỹ lưỡng trước khi có giải pháp. Quá trình này tương tự như trong toán học.

A lawyer made the same point, “Although I had no background in law – not even one political science course — I did well at one of the best law schools. I attribute much of my success there to having learned, through the study of mathematics, and, in particular, theorems, how to analyze complicated principles. Lawyers who have studied mathematics can master the legal principles in a way that most others cannot.’

Một luật sư cũng đưa ra cùng quan điểm: “Mặc dù tôi không có nền tảng pháp luật – thậm chí là một khoá học về chính trị – tôi đã học tốt ở một trong những trường luật tốt nhất. Tôi cho rằng phần lớn thành công của tôi là nhờ vào học hỏi, thông qua việc nghiên cứu toán học, và, đặc biệt là các định lý, làm thế nào để phân tích các nguyên tắc phức tạp. Các luật sư mà nghiên cứu toán học có thể nắm vững các nguyên tắc pháp luật theo cách mà đa số người khác không thể làm được.

Như vậy qua 5 bước làm bài chúng ta đã tìm ra đáp án chính xác cho bài này là:

27 D               28 B              29 G

Các bạn thấy đấy, cái khó của dạng câu hỏi matching information to paragraphs này không phải ở chỗ hiểu câu hỏi mà là ở chỗ mất thời gian tìm kiếm và xác định thông tin nằm ở chỗ nào trong bài đọc. Do đó mình nhắc lại một lần nữa là các bạn hãy làm nó sau cùng, vì sau khi làm xong các câu hỏi khác chúng ta sẽ trở nên khá quen thuộc với bài đọc và nắm được chút ít về đoạn nào trong bài chứa đựng thông tin gì. Nó sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian để làm câu hỏi dạng này.

Các câu hỏi này trong sách Cambridge Test:

Question 27 – 29 Cam 11, Test 1, passage 3

With love & passion!

P/s: Ngoài những bài giảng online cho những người tự học tiếng Anh, Ielts, nếu muốn học kỹ và chất lượng hơn với các lớp học ít người, học phí thấp các bạn có thể tham gia các lớp luyện thi Ielts offline trên đường Nguyễn Trãi – Hà Nội của mình nhé.

CÁC KHÓA HỌC OFFLINE CỦA Ms. NGÂN HOA

Hướng dẫn các kỹ năng Ielts:

Ielts Writing

Ielts Speaking

Ielts Reading

Ielts Listening

Hướng dẫn chung về Ielts

Ngữ pháp

Luyện thi tốt nghiệp THPT & ĐHKHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS

HỌC ONLINE VỚI Ms. NGÂN HOA

error: Content is protected !!