Note Completion – Hướng dẫn làm bài Ielts Reading

 

 

Là một biến thể của dạng câu hỏi Gap Filling – Điền từ vào chỗ trống trong Ielts Reading, câu hỏi Note Completion – Hoàn thành ghi chú yêu cầu chúng ta điền những thông tin còn thiếu sót trong một bản ghi chép tóm tắt thông tin của một đoạn trong bài đọc.

Complete the notes below.
Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.
Write your answers in boxes 19-22 on your answer sheet.

Why believe the ‘light screen’ hypothesis?

• The most vividly coloured red leaves are found on the side of the tree facing the 19 ……… .
• The 20 ……… surfaces of leaves contain the most red pigment.
• Red leaves are most abundant when daytime weather conditions are 21 ……… and sunny.
• The intensity of the red colour of leaves increases as you go further 22 ……… .

 

Chúng ta sẽ xử lý dạng câu hỏi Note Completion qua 6 bước như sau:

Bước 1: đọc hướng dẫn của câu hỏi: để biết được số từ được cho phép đối với mỗi đáp án, có bắt buộc phải sử dụng từ trong bài đọc hay không. Thông thường đề bài sẽ yêu cầu sử dụng từ/cụm từ trong bài đọc, lúc này ta phải dùng đúng từ/cụm từ đó, không được biến đổi dạng từ/từ loại như verb->adverb, adjective….

Bước 2: đọc kỹ các thông tin trong Ghi chú
– Đọc tiêu đề – title để biết thông tin chung mà Ghi chú đề cập đến.
– Ở mỗi khoảng trống, hãy đọc kỹ cả câu và suy nghĩ xem nó cần thông tin gì. Nên để ý đến các từ khóa xung quanh khoảng trống.
– Ở mỗi khoảng trống, cần tìm ra từ loại gì phù hợp cho nó: verb, noun, adverb, adjective….
– Tìm và gạch chân các keywords trong ghi chú, chúng sẽ giúp chúng ta tìm thông tin trong bài đọc và điền thông tin vào khoảng trống. Xem phương pháp sử dụng từ khóa để trả lời câu hỏi tại ĐÂY.

Bước 3: tìm phần chứa thông tin của ghi chú trong bài đọc
– Thông thường ghi chú sẽ chứa thông tin của một phần hoặc một đoạn của bài đọc. Để tìm ra phần này, chúng ta hãy dựa vào các từ khóa đã tìm được trong ghi chú.
– Hãy tìm các từ khóa không thể hoặc khó biến đổi trước, như tên riêng, con số, các từ dài dạng thuật ngữ, hoặc cụm từ. Sau đó tìm đến các từ khóa thuộc loại có thể biến đổi, chúng hay xuất hiện bằng dạng khác trong bài đọc như từ đồng nghĩa hoặc paraphrase.

Bước 4: đọc kỹ phần chứa thông tin của ghi chú trong bài đọc
– Xác định (các) câu trong bài đọc chứa các thông tin khớp với thông tin trong phần chứa khoảng trống của bảng. Hãy sử dụng phương pháp từ khóa để tìm ra (những) câu khớp này.
+ Hãy lưu ý đến những từ xuất hiện xung quanh khoảng trống, đây có thể là những từ khóa quan trọng để bạn tìm thông tin trong bài đọc.
– Đọc kỹ câu có chứa các từ khóa tương ứng trong bài đọc, nếu chưa hiểu có thể bạn cần đọc các câu trước và sau câu đó để tìm ra từ/cụm từ là đáp án của mỗi khoảng trống.

Bước 5: lựa chọ từ/cụm từ làm đáp án
– Gạch chân/highlight từ/cụm từ mà ta thấy chúng sẽ cung cấp thông tin đúng cho chỗ trống để làm cho câu chứa chỗ trống trở nên đồng nghĩa với câu trong bài đọc.

Bước 6: kiểm tra đáp án
– So sánh kỹ giữa câu hỏi và câu chứa thông tin xem chúng có đúng nghĩa với nhau không?
– Đáp án lựa chọn có hòa hợp về mặt ngữ pháp không?
– Đáp án đó có đúng là từ/cụm từ được lấy trong bài đọc không (nếu câu hỏi yêu cầu sử dụng từ ngữ của bài đọc)?
– Đáp án đó có đúng với giới hạn từ đề bài cho phép không?
– Kiểm tra kỹ về chính tả/spelling. Đây là một lỗi ngớ ngẩn nhất nhưng cũng không ít trường hợp mắc phải.

Bài giải minh họa dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn:

Cam 10 test 3 pass 2

Complete the notes below.
Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.
Write your answers in boxes 19-22 on your answer sheet.

Why believe the ‘light screen’ hypothesis?

• The most vividly coloured red leaves are found on the side of the tree facing the 19 ……… .
• The 20 ……… surfaces of leaves contain the most red pigment.
• Red leaves are most abundant when daytime weather conditions are 21 ……… and sunny.
• The intensity of the red colour of leaves increases as you go further 22 ……… .

Bước 1: hướng dẫn của câu hỏi yêu cầu chúng ta chỉ được dùng 1 từ duy nhất lấy trong bài đọc cho mỗi đáp án

Bước 2:
– Tiêu đề của ghi chú cho ta biết nó đề cập đến thông tin về “light screen” hypothesis và tại sao lại tin vào nó
– Đọc kỹ từng câu trong ghi chú, ta tìm ra từ loại cần tìm cho mỗi khoảng trống, và các từ khóa của từng câu như sau:

Why believe the ‘light screen’ hypothesis?

Bước 3:
Trong bài đọc, chúng ta thấy đoạn thứ 8 (H) có chứa những từ khóa tương ứng với các từ khóa trong ghi chú. Có vẻ đây chính là đoạn văn chứa thông tin của ghi chú, chúng ta sẽ xem xét nó.

(H) Even if you had never suspected that this is what was going on when leaves turn red, there are clues out there . One is straightforward: on many trees, the leaves that are the reddest are those on the side of the tree which gets most sun . Not only that, but the red is brighter on the upper side of the leaf. It has also been recognised for decades that the best conditions for intense red colours are dry , sunny days and cool nights, conditions that nicely match those that make leaves susceptible to excess light. And finally, trees such as maples usually get much redder the more north you travel in the northern hemisphere. It’s colder there, they’re more stressed, their chlorophyll is more sensitive and it needs more sunblock.

Bước 4: đọc kỹ phần chứa thông tin của ghi chú trong bài đọc, tìm ra câu tương ứng của từng khoảng trống, so sánh câu chứa khoảng trống và câu trong bài đọc.

19. The most vividly coloured red leaves are found on the side of the tree facing the ……… .
= Những chiếc lá có mầu đỏ rực rỡ nhất được tìm thấy ở phía mà cây hướng ra
Câu trong bài đọc:
On many trees, the leaves that are the reddest are those on the side of the tree which gets most sun.
= Nhiều loại cây, những chiếc lá mầu đỏ nhất là những chiếc lá nằm ở phần cây nhận được nhiều ánh sáng mặt trời nhất.

20. The …… surfaces of leaves contain the most red pigment.
= ……..bề mặt của lá có chứa sắc tố đỏ nhất.
Câu trong bài đọc:
Not only that, but the red is brighter on the upper side of the leaf.
= Không chỉ vậy, mầu đỏ còn sáng hơn ở phần trên của những chiếc lá.

21. Red leaves are most abundant when daytime weather conditions are ..… and sunny.
= Lá màu đỏ là nhiều nhất trong điều kiện thời tiết ban ngày là……..và nắng.
Câu trong bài đọc:
……. that the best conditions for intense red colours are dry , sunny days and cool nights……
=…..những điều kiện tốt nhất đối với mầu đỏ là những ngày khô, nắng và đêm lạnh….

22 The intensity of the red colour of leaves increases as you go further ..…
= Mức độ đỏ của lá tăng lên khi bạn đi xa hơn……
Câu trong bài đọc:
…trees such as maples usually get much redder the more north you travel in the northern hemisphere.
= ….các loại cây như cây phong thường càng có màu đỏ hơn khi bạn đi về hướng bắc ở bắc bán cầu.

Bước 5: tìm đáp án mà ta thấy đó là thông tin còn thiếu trong các câu hỏi so với câu tương ứng trong bài đọc.
19. Xét về ý nghĩa của câu hỏi và câu tương ứng
The most vividly coloured red leaves are found on the side of the tree facing the ……… .
On many trees, the leaves that are the reddest are those on the side of the tree which gets most sun.

ta thấy thông tin còn thiếu là : sun

20. The …… surfaces of leaves contain the most red pigment.
= Not only that, but the red is brighter on the upper side of the leaf.

Thông tin còn thiếu là: upper

21. Red leaves are most abundant when daytime weather conditions are ..… and sunny.
= ……. that the best conditions for intense red colours are dry , sunny days and cool nights……

Thông tin thiếu là : dry

22. The intensity of the red colour of leaves increases as you go further ..…
= …trees such as maples usually get much redder the more north you travel in the northern hemisphere.

Thông tin thiếu là : north

Bước 6: kiểm tra lại ý nghĩa của các câu chứa khoảng trống và các câu tương ứng trong bài, ta thấy ý nghĩa của chúng hoàn toàn khớp với nhau.

19. The most vividly coloured red leaves are found on the side of the tree facing the sun.
= On many trees, the leaves that are the reddest are those on the side of the tree which gets most sun

20. The upper surfaces of leaves contain the most red pigment.
Not only that, but the red is brighter on the upper side of the leaf.

21. Red leaves are most abundant when daytime weather conditions are dry and sunny.
……. that the best conditions for intense red colours are dry, sunny days and cool nights……

22. The intensity of the red colour of leaves increases as you go further north.
=…trees such as maples usually get much redder the more north you travel in the northern hemisphere.

Các đáp án trên đều được lấy ra từ bài đọc, đúng về số lượng từ cho phép và chính tả.
Chúng ta sẽ kiểm tra về mặt ngữ pháp của chúng:
Câu 19: sun là danh từ, đứng sau mạo từ the là hoàn toàn phù hợp
Câu 20: upper là tính từ, đứng trước danh từ surfaces là hoàn toàn phù hợp
Câu 21: dry and sunny, cấu trúc song song đều là tính từ cả -> phù hợp
Câu 22: north là danh từ đứng sau động từ go và trạng từ further là hoàn toàn phù hợp

Qua 6 bước, bài tập hoàn thành ghi chú – Note completion với 4 câu hỏi đã được hoàn thành. Các bạn hãy áp dụng làm thêm nhiều bài tập dạng này khác cho nhuần nhuyễn nhé.

With love & passion!

P/s: Ngoài những bài giảng online cho những người tự học tiếng Anh, Ielts, nếu muốn học kỹ và chất lượng hơn với các lớp học ít người, học phí thấp các bạn có thể tham gia các lớp luyện thi Ielts offline trên đường Nguyễn Trãi – Hà Nội của mình nhé.

 

CÁC KHÓA HỌC OFFLINE CỦA Ms. NGÂN HOA

 

Hướng dẫn các kỹ năng Ielts:

Ielts Writing

Ielts Speaking

Ielts Reading

Ielts Listening

Hướng dẫn chung về Ielts

 

Ngữ pháp

Luyện thi tốt nghiệp THPT & ĐH

 KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS

HỌC ONLINE VỚI Ms. NGÂN HOA

error: Content is protected !!