While vs Meanwhile – SỬ DỤNG và VIẾT sao cho đúng

2 từ này hay được sử dụng chung một nghĩa, tuy nhiên, cách sử dụng lại khác nhau.

Meanwhile: là một trạng từ có nghĩa “cùng thời điểm đó”.

While: thường đóng vai trò là một liên từ với nghĩa “trong khi/lúc đó”.


💥 Meanwhile: đứng đầu câu và theo sau là dấu phẩy
E.g., Meanwhile, I started sleeping, my daughter went out. (When I started sleeping my daughter went out).

💥 While: thường được dùng để nối 2 câu hoặc 2 mệnh đề với nhau, động từ sau nó thường ở dạng -ing.
E.g., My daughter went out while I was sleeping. (My daughter went out when I was sleeping)

💥 Meanwhile được dùng khi bạn đã nêu lên một hành động/sự việc trong câu trước, và bạn muốn nêu lên một hành động/sự việc khác xảy ra cùng thời điểm với câu trước trong câu tiếp theo.
E.g., Tom was playing video games. Meanwhile, his mother was in the kitchen, cooking the meal.

💥 While có thể được dùng để nối 2 câu ở ví dụ trên vào làm một câu nói lên 2 hành động/sự việc xảy ra đồng thời.
E.g., While Tom was playing video games, his mother was in the kitchen, cooking the meal.
Tom was playing video games while his mother was in the kitchen, cooking the meal.

💥 Khi while đứng giữa câu với nghĩa “trong lúc/khi”, không cần đặt dấu phẩy trước nó.
E.g., Lísa listened to music while cooking dinner.

💥 While cũng được dùng để nói lên sự tương phản trong 1 câu, lúc này nó bằng nghĩa với whereas hoặc although. Với trường hợp này, nếu đặt ở giữa câu thì phải có dấu phẩy trước nó.
E.g., While the few may be for war, the many are almost always for peace.
The few may be for war, while/whereas/although the many are almost always for peace.

💥 Subject + be thường bị lược bỏ trong mệnh đề while nếu cả 2 mệnh đề đều có chung chủ ngữ.
E.g., Lísa listened to music while (she was) cooking dinner.Bạn có thể quan tâm đến sự khác nhau trong sử dụng và cách dùng của “while” , “as” và “when”. BWith love & passion!P/s: Ngoài những bài giảng online cho những người tự học tiếng Anh, Ielts, nếu muốn học kỹ và chất lượng hơn với các lớp học ít người, học phí thấp các bạn có thể tham gia các lớp luyện thi Ielts offline trên đường Nguyễn Trãi – Hà Nội của mình nhé.CÁC KHÓA HỌC OFFLINE CỦA Ms. NGÂN HOA

Hướng dẫn các kỹ năng Ielts:

Ielts Writing

Ielts Speaking

Ielts Reading

Ielts Listening

Hướng dẫn chung về Ielts


Ngữ pháp

Luyện thi tốt nghiệp THPT & ĐHLeave a Reply

KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS

HỌC ONLINE VỚI Ms. NGÂN HOA

error: Content is protected !!