In my opinion – sử dụng sao cho đúng

Cụm từ “in my opinion” được sử dụng phổ biến trong Ielts đặc biệt là writing. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng không đúng, có thể bạn sẽ mất điểm với cụm từ tưởng chừng đơn giản này.


in my opinion“, “in your opinion“, “in someone’s opinion” được sử dụng để nói lên quan điểm của ai đó mà người viết đang dẫn/viện đến.

E.g., In Maria’s opinion, we paid too much.


in my opinion” thường được sử dụng để giới thiệu ý kiến, đặc biệt trong văn viết.

E.g., In my opinion, there are too many cars on the road with just one person in them.


Cẩn thận với các cách viết sai sau:
– On my opinion
– To my opinion
– According to me
– In my point of view


Lưu ý:
Không kết hợp “in my opinion” với “I THINK”:

E.g., In my opinion, she’s wasting her time.
NOT: In my opinion I THINK she’s wasting her time.


Các cụm từ đồng nghĩa mang tính trang trọng hơn:
“It is my opinion that … “
“I am of the opinion that …”

E.g.,
It is my opinion that everyone should have free healthcare.

I am of the opinion that the Prime Minister should resign.


Các cụm từ thay thế “in my opinion”:
– In my opinion, the sample did not include enough people.

– According to/From my point of view, the sample did not include enough people.

– To my mind, the sample did not include enough people.

– From my standpoint:
From my standpoint, you know, this thing is just ridiculous.

– From my perspective: It used to be a decent shelter, but from my perspective, the attitude of the management and the board is not what you want at a shelter.

– By my reckoning: sử dụng với ý tính toán, ước lượng.
By my reckoning, we should arrive in ten minutes.

– It seems to me that…

– It occurs to me that…

– I think that…

– I reckon that…

– I believe that…

With love & passion!P/s: Ngoài những bài giảng online cho những người tự học tiếng Anh, Ielts, nếu muốn học kỹ và chất lượng hơn với các lớp học ít người, học phí thấp các bạn có thể tham gia các lớp luyện thi Ielts offline trên đường Nguyễn Trãi – Hà Nội của mình nhé.CÁC KHÓA HỌC OFFLINE CỦA Ms. NGÂN HOA

Hướng dẫn các kỹ năng Ielts:

Ielts Writing

Ielts Speaking

Ielts Reading

Ielts Listening

Hướng dẫn chung về Ielts


Ngữ pháp

Luyện thi tốt nghiệp THPT & ĐHLeave a Reply

KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS

HỌC ONLINE VỚI Ms. NGÂN HOA

error: Content is protected !!