When, While, As – Sử dụng và viết sao cho đúng

When, While, và As đều được sử dụng như những liên từ phụ thuộc để giới thiệu mệnh đề trạng ngữ thời gian. 

E.g., While he was thinking of her, she glanced at him.
He was thinking of her when she glanced at him.
Another coach-load of people arrived as/while we were leaving.

Chúng đều có nghĩa là “trong khoảng thời gian đó” và hàm ý một sự việc xảy ra cùng với khoảng thời gian sự việc khác đang diễn ra.
Dùng When không dùng While.

– Không dùng While mà là When khi muốn nói đến một sự việc xảy ra trong khi một sự việc dài hơn đang diễn ra được miêu tả trong mệnh đề chính.

E.g., I was reading newspaper when my daughter came home.
We were staying at home when the lights went off.


– When được dùng khi nói đến một sự việc diễn ra ngay sau một sự việc khác.

E.g., When the father turned off the TV, all the children shouted furiously.


– When được dùng để nói về một quãng thời gian trong quá khứ.

E.g., When I was a child, I often watched cartoon on TV.


– When cũng có thể được dùng thay thế cho Whenever, với nghĩa “mỗi khi mà”.

E.g., My daughter always gets 5 dollars when she wash the dishes.
My daughter always gets 5 dollars whenever she wash the dishes.Dùng While không dùng When.

– While thường được ưa dùng hơn khi miêu tả một hành động dài hơn giữa 2 sự kiện.

E.g., My daughter came home while I was reading newspaper.


– Hoặc để nói đến 2 sự kiện dài đồng thời xảy ra.

E.g., While the father was making “chưng” cakes, the children were decorating the house.While được dùng để nói lên sự tương phản trong câu.

Ngoài việc được sử dụng để giới thiệu mệnh đề quan hệ thời gian, while còn được dùng để nối 2 câu/mệnh đề tương phản nhau. Trong trường hợp này, nếu đứng giữa câu, cần có dấu phẩy trước while.

E.g., While the few may be for war, the many are almost always for peace.
The few may be for war, while the many are almost always for peace.While và When mang nghĩa khác nhau

When I worked as a teacher, I met a good friend.
While I was working as a teacher, I met a good friend.


When nói đến một quãng thời gian của cuộc đời trong quá khứ, câu trên có nghĩa “During the time of my life when I worked as a teacher, I met a good friend.”


While ám chỉ đến một hành động, câu trên có nghĩa “While I was on duty working as a teacher, I met a good friend.”While và When, lược bỏ chủ ngữ


Trong mệnh đề WhileWhen, subject + be có thể lược bỏ được khi cả 2 mệnh đề trong câu đều nói đến cùng một chủ ngữ.

E.g., Lísa listened to music while (she was) cooking dinner.As:

– As có thể được dùng để nói đến 2 sự kiện xảy ra cùng lúc.

– Sau As động từ có thể ở dạng đơn hoặc tiếp diễn.

– Động từ sau As được dùng ở dạng tiếp diễn khi muốn nhấn mạnh một hành động làm gián đoạn hoặc xảy ra trong quá trình diễn ra của hành động kia.

E.g., As she walked to the door, she thanked them for a lovely dinner.
As they were signing the contract, they noticed that a page was missing.While và AS

– While và As đều được sử dụng để nói đến 2 hành động/sự kiện dài diễn ra đồng thời. Lúc này động từ theo chúng có thể ở dạng đơn hoặc tiếp diễn.

E.g.,

We spent long evenings talking in my sitting-room while he played the music.
We were lying on the beach sunbathing as they were playing volleyball.Lưu ý:– Khi While, When, hoặc As được đặt ở đầu câu và giữ chức năng nối 2 mệnh đề, dấu phẩy được sử dụng để ngăn cách 2 mệnh đề.

E.g., While he was thinking of her, she glanced at him.
When I was a child, I often watched cartoon on TV.
As she walked to the door, she thanked them for a lovely dinner.


– As hoặc Whilst là cách viết trang trọng hơn When hoặc While.

E.g., As the lights turned on, we all stopped working and came back home.
We stopped working and came back home whilst the lights on streets gradually turned on.


– During cũng được sử dụng để nói đến một quãng thời gian dài hơn, đi kèm với nó là một danh từ hoặc cụm danh từ.

E.g., I first met her during the time I work in New York.
I first met her while I was staying in New York.


Bạn có thể quan tâm đến sự khác nhau trong sử dụng và cách dùng của 2 từ “while” và “meanwhile”.With love & passion!P/s: Ngoài những bài giảng online cho những người tự học tiếng Anh, Ielts, nếu muốn học kỹ và chất lượng hơn với các lớp học ít người, học phí thấp các bạn có thể tham gia các lớp luyện thi Ielts offline trên đường Nguyễn Trãi – Hà Nội của mình nhé.CÁC KHÓA HỌC OFFLINE CỦA Ms. NGÂN HOA

Hướng dẫn các kỹ năng Ielts:

Ielts Writing

Ielts Speaking

Ielts Reading

Ielts Listening

Hướng dẫn chung về Ielts


Ngữ pháp

Luyện thi tốt nghiệp THPT & ĐHLeave a Reply

KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS

HỌC ONLINE VỚI Ms. NGÂN HOA

error: Content is protected !!