et cetera (etc.), and so on, and so forth… in Ielts writing

et cetera (etc.)
and so forth
and so on
and other… : and other similar things
……

Các từ nêu trên là các từ đều có hàm ý cho người đọc là vẫn còn bao gồm các thành phần khác giống như thế, hay đơn giản là “vân vân”.


Trong khi một số nguồn có nói rằng chúng sử dụng được trong academic writing. Nhiều chuyên gia khác khuyên không nên sử dụng etc. hay et cetera, hay các cụm từ đồng nghĩa như: and so on, and so forth, …. trong các bài essay quan trọng.

Lý do chính: văn viết là loại hình yêu cầu sự càng rõ ràng và càng cụ thể càng tốt, trong khi các (cụm) từ này lại có hàm ý là người đọc đã biết những thứ đó rồi.
Có người còn gọi cách viết này là cách viết lười “lazy expression”.

Do đó, để cẩn thận, bạn nên sử dụng cách viết khác thay thế cho chúng khi viết các bài luận quan trọng ví dụ như Ielts, Toefl… Thay cho et cetera, etc., and so on…, bạn có thể sử dụng cách viết khác như “and other similar things”, … 🙂

E.g., In the last winter I visited Saigon, Dalat, et cetera.
=> In the last winter I visted Saigon, Dalat, and some other cities in Southern Vietnam.
et cetera trong academic writing:


Không dùng chúng trong Ielts writing, nhưng bạn vẫn có thể sử dụng trong văn viết nếu đó không phải là những dạng bài luận có tiêu chuẩn đánh giá ngặt nghèo.


Cách sử dụng et cetera (etc.) và các từ đồng nghĩa với nó:
et cetera (etc.)
and so forth
and so on
and other… : and other similar things
……


Ý nghĩa:
et cetera (etc.): used at the end of a list to indicate that further, similar items are included.
= vân vân


Sử dụng:

– Nó được đặt ở cuối một danh sách, trong đó các thành phần của danh sách phải liên quan đến nhau.


– Được sử dụng để nói là danh sách đó chưa kết thúc, hàm ý rằng vẫn còn nhiều thành phần có thể được liệt kê trong sách đó 

E.g., Tim was sent to the grocery store to pick up some basic items (milk, bread, eggs, etc.) for his wife.


– Etc.có thể được đặt ở cuối câu hoặc ở vị trí mà sau nó vẫn còn các từ khác trước khi kết thúc câu.


– Nếu bạn sử dụng etc thay vì et cetera thì cần nhớ đặt dấu (.) ngay sau nó, (etc.) không phải (etc). 


– Khi đã sử dụng các từ hàm ý ví dụ, như “such as” hay “for example”, không thêm etc. nữa vì các từ kia đã nêu rõ ý nghĩa của etc. rồi.


– Không dùng and với et cetere/etc. (and et cetera/etc.) vì etc. đã bao gồm and rồi.


– Trong academic writing, etc. chỉ được dùng một lần trong 1 câu, mặc dù trong speaking hoặc informal writing nó có thể được dùng nhiều lần.


– Không dùng etc. với người.
Thay vì viết “We studied the works of Simon, Liz, etc., in our Ielts class.”, nên nêu hết tên những người cần đề cập ra, hoặc sử dụng phương pháp khác như “We studied all of the most famous teachers in our Ielts class”, hoặcthay etc. bằng and others,…


– Khi etc. được đặt ở giữa câu, cần thêm dấu (,) ngay sau nó. Khi nó nằm trong ngoặc () hoặc ở cuối câu, không được thêm dấu (,) sau nó.
E.g.,
New technology, like smartphones, fitness trackers, etc., are altering our day-to-day lives.
Tim was sent to the grocery store to pick up some basic items (milk, bread, eggs, etc.) for his wife.

While the weather is warm, Jim is going to mow the lawn, wash the cars, tend to the weeds, etc.


– Sau etc. dấu câu vẫn được sử dụng như bình thường, chỉ trừ trường hợp đối với dấu (.) của câu thì bị lược bỏ. Các loại dấu khác như (,), (?), (!), (;)… vẫn sử dụng bình thường sau etc.
E.g.,
Are you going to keep your old habits, like doing exercises, cooking in mornings, etc.?
I love reading blogs, books, etc.!
I do not stay home to take care of the baby, cook meals, etc.; and I do not stay home to sleep.Tóm lại
Trong Ielts writing bạn không nên sử dụng et cetera (etc.), and so on, and so forth… Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng chúng trong các dạng academic writing mà không có tiêu chuẩn đánh giá ngặt nghèo khác.


With love & passion!P/s: Ngoài những bài giảng online cho những người tự học tiếng Anh, Ielts, nếu muốn học kỹ và chất lượng hơn với các lớp học ít người, học phí thấp các bạn có thể tham gia các lớp luyện thi Ielts offline trên đường Nguyễn Trãi – Hà Nội của mình nhé.

CÁC KHÓA HỌC OFFLINE CỦA Ms. NGÂN HOA

Hướng dẫn các kỹ năng Ielts:

Ielts Writing

Ielts Speaking

Ielts Reading

Ielts Listening

Hướng dẫn chung về Ielts

Ngữ pháp

Luyện thi tốt nghiệp THPT & ĐHLeave a Reply

KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS

HỌC ONLINE VỚI Ms. NGÂN HOA

error: Content is protected !!