Rút gọn mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian & sự đối lập

Không chỉ mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân kết quả có thể được rút gọn, mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian cũng có thể rút gọn được theo phương pháp sau.


Rút gọn mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian được rút gọn theo một số cách khác nhau, tuỳ thuộc vào ngôn ngữ miêu tả thời gian.Quy tắc

Trong trường hợp này, chủ ngữ của mệnh đề phân từ phải cùng là chủ ngữ của mệnh đề chính.


E.g.,
– As soon as she finished the course, she booked a tour to Singapore.
= On finishing the course, she booked a tour to Singapore.

– When she heard that conversation, she felt sad.
= When hearing that conversation, she felt sad.Rút gọn mệnh đề trạng ngữ có “be” làm động từ chính

– Lược bỏ động từ “be

– Lược bỏ chủ ngữ


E.g.,
All the product profiles must be revised until they are sent to customers.
-> All the product profiles must be revised until sent to customers.


While she was listening to music, she felt asleep.
-> While listening to music, she felt asleep.Rút gọn mệnh đề trạng ngữ không có “be” làm động từ chính

– Lược bỏ chủ ngữ

– Giữ nguyên từ chỉ thời gian

– Đổi động từ sang dạng ing hoặc thành danh từ


E.g.,
After he took the entrance exam, he travelled all around the country.
-> After taking the entrance exam, he travelled all around the country.
-> After the entrance exam, he travelled all around the country.

Since I moved to Hanoi, I have worked as a marketer.
-> Since moving to Hanoi, I have worked as a marketer.As

– Lược bỏ “as

– Lược bỏ chủ ngữ

– Đổi động từ sang dạng ing


E.g.,
As I was studying in the class, I thought about my dream of studying abroad.
-> Studying in the class, I thought about my dream of studying abroad.


As she was working in the office, she told the manager about the trouble.
-> Working in the office, she told the manager about the trouble.As soon as / when

– Thay thế “as soon as” / “when” bằng “upon” hoặc “on

– Lược bỏ chủ ngữ

– Đổi động từ sang dạng ing


E.g.,
As soon as I finished the article, I published it.
-> Upon finishing the article, I published it.


When she finished the course, she booked a tour to Singapore.
-> On finishing the course, she booked a tour to Singapore.Rút gọn mệnh đề trạng ngữ chỉ sự đối lập


Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự đối lập được bắt đầu bằng “Although”, “Though“, hoặc “While“.
Chúng có thể rút gọn được theo cách thức sau.

– Giữ nguyên liên từ phụ thuộc (although/ though/ while)

– Lược bỏ chủ ngữ và động từ “be

– Giữ lại danh từ hoặc tính từ

– Hoặc đổi động từ sang dạng ing


E.g.,
(Tính từ) While she was a beautiful girl, she is bad at communication skills.
-> While beautiful, she is bad at communication skills.

(Danh từ) Though he was an intelligent man, he failed to get the job.
-> Though an intelligent man, he failed to get the job.

(Gerund) Although he had a motorbike, he often used a bicycle.
-> Although having a motorbike, he often used a bicycle.Xem rút gọn mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân kết qủaNhiều người cho rằng đây là cấu trúc không được formal cho lắm. Do vậy các bạn nên hạn chế áp dụng trong Ielts writing, tuy nhiên, nên áp dụng trong Ielts speaking để đa dạng hoá cấu trúc ngữ pháp và làm cho bài nói thú vị hơn.With love & passion!


P/s: Ngoài những bài giảng online cho những người tự học tiếng Anh, Ielts, nếu muốn học kỹ và chất lượng hơn với các lớp học ít người, học phí thấp các bạn có thể tham gia các lớp luyện thi Ielts offline trên đường Nguyễn Trãi – Hà Nội của mình nhé.


CÁC KHÓA HỌC OFFLINE CỦA Ms. NGÂN HOA

Hướng dẫn các kỹ năng Ielts:

Ielts Writing

Ielts Speaking

Ielts Reading

Ielts Listening

Hướng dẫn chung về Ielts

Academic vocabularies


Ngữ pháp

Luyện thi tốt nghiệp THPT & ĐHLeave a Reply

KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS

HỌC ONLINE VỚI Ms. NGÂN HOA

error: Content is protected !!