6 cách cơ bản khắc phục viết câu quá ngắn

Có quá nhiều câu ngắn, đơn liền nhau là tình trạng phổ biến với người mới luyện viết. Chúng làm người đọc khó chịu, bài viết bị đánh giá nghèo nàn và yếu kém về ngữ pháp.


👩‍💼 6 cách khắc phục:


1. Sử dụng các từ nối thể hiện nguyên nhân kết quả như because, since, so, but, yet, although

😂 Câu ngắn: She took dance classes. She had no natural grace or sense of rhythm. She eventually gave up the idea of becoming a dancer.

😁 Câu sửa: She took dance classes, but she had no natural grace or sense of rhythm, so she eventually gave up the idea of becoming a dancer.


2. Sử dụng các dạng phụ thuộc (bắt đầu bằng if, when, after, as,…) hoặc kết hợp (bắt đầu bằng and, but, so,…)

😂 Câu ngắn: Bears emerge from hibernation in the spring. They wander through wetlands. They feed mainly on grasses.

😁 Câu sửa: When bears emerge from hibernation in the spring, they wander through wetlands and feed mainly on grasses.


3. Dùng (cụm) từ giải thích cho danh từ:

😂 Câu ngắn: Jesse Ventura has denied an interest in running for the senate. Ventura is the former governor of Minnesota.

😁 Câu sửa: Jesse Ventura, the former governor of Minnesota, has denied an interest in running for the senate.


4. Hợp nhất các chi tiết nhỏ. Không nên tách các chi tiết nhỏ thành nhiều câu liền nhau.

😂 Câu ngắn: The boy asked his father a question. The boy is five years old. The question was about death.

😁 Câu sửa: The five-year-old boy asked his father a question about death.


5. Học cách sử dụng các cụm từ điều chỉnh: (các cụm từ được tạo quanh tính từ hoặc các dạng -ing, -ed/-en)

😂 Câu ngắn: My aunt is very strict with my cousin. She expects her to study all the time.
😁 Câu sửa: My aunt is very strict with my cousin, expecting her to study all the time.

😂 Câu ngắn: I was exhausted. I stared at the page. I was unable to comprehend a single word.
😁 Câu sửa: Exhausted, I stared at the page, unable to comprehend a single word.


6. Mở đầu câu bằng cách khác:

😂 Câu ngắn: The project was launched last month.

😁 Câu sửa:
With little fanfare, the project was launched…
Once funding was secured, the project was launched…Không kết hợp quá nhiều mệnh đề, dễ làm hiểu nhầm – tối đa 3 mệnh đề.


Lưu ý:
Đa dạng độ dài của câu. Một câu ngắn/đơn cũng có tác dụng trong bài viết khi nó được đặt đúng chỗ.


Bài viết tham khảo source: http://writing.umn.edu


With love & passion!


P/s: Ngoài những bài giảng online cho những người tự học tiếng Anh, Ielts, nếu muốn học kỹ và chất lượng hơn với các lớp học ít người, học phí thấp các bạn có thể tham gia các lớp luyện thi Ielts offline trên đường Nguyễn Trãi – Hà Nội của mình nhé.

CÁC KHÓA HỌC OFFLINE CỦA Ms. NGÂN HOA

Hướng dẫn các kỹ năng Ielts:

Ielts Writing

Ielts Speaking

Ielts Reading

Ielts Listening

Hướng dẫn chung về Ielts

Academic vocabularies


Ngữ pháp

Luyện thi tốt nghiệp THPT & ĐHLeave a Reply

KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS

HỌC ONLINE VỚI Ms. NGÂN HOA

error: Content is protected !!