Cam 18, Test 1, Reading Pas 2 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – Forest management in Pennsylvania, USA

Cam 18, Test 1, Reading Pas 2 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – Forest management in Pennsylvania, USA

Cam 18 Reading Test 1 passage 2 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – Forest management in Pennsylvania, USA

September 5, 2023 in Giải+Keywords+Dịch Cam Tests , Reading

Cam 18, Test 1, Reading Pas 1 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – Urban farming

Cam 18 Reading Test 1 passage 1 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – Urban farming


KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS

HỌC ONLINE VỚI Ms. NGÂN HOA

error: Content is protected !!