Cam 17, Test 2, Reading Pas 3 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – Insight or evolution?

Cam 17, Test 2, Reading Pas 3 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – Insight or evolution?

Cam 17 Reading Test 2 passage 3 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – Insight or evolution?

December 22, 2022 in Giải+Keywords+Dịch Cam Tests , Reading

Cam 17, Test 2, Reading Pas 2 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – A second attempt at domesticating the tomato

Cam 17 Reading Test 2 passage 2 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – A second attempt at domesticating the tomato


Cam 17, Test 2, Reading Pas 1 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – The Dead Sea Scrolls

Cam 17 Reading Test 2 passage 1 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – The Dead Sea Scrolls


KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS

HỌC ONLINE VỚI Ms. NGÂN HOA

error: Content is protected !!