Cam 11, Test 4, Reading Pas 3 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Vocabs

Cam 11, Test 4, Reading Pas 3 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Vocabs

Cam 11 Reading Test 4 passage 3 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – ‘This Marvellous Invention’


Cam 11, Test 4, Reading Pas 2 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Vocabs

Cam 11 Reading Test 4 passage 2 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – An Introduction to Film Sound


Cam 11, Test 4, Reading Pas 1 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Vocabs

Cam 11 Reading Test 4 passage 1 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – Research using twins

February 20, 2020 in Giải+Keywords+Dịch Cam Tests , Reading

KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS

HỌC ONLINE VỚI Ms. NGÂN HOA

error: Content is protected !!