Cam 17, Test 4, Reading Pas 3 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – Timur Gareyev – blindfold chess champion

Cam 17, Test 4, Reading Pas 3 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – Timur Gareyev – blindfold chess champion

Cam 17 Reading Test 4 passage 3 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – Timur Gareyev – blindfold chess champion


Cam 17, Test 4, Reading Pas 2 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – Does education fuel economic growth?

Cam 17 Reading Test 4 passage 2 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – Does education fuel economic growth?


Cam 17, Test 4, Reading Pas 1 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – Bats to the rescue

Cam 17 Reading Test 4 passage 1 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – Bats to the rescue


KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS

HỌC ONLINE VỚI Ms. NGÂN HOA

error: Content is protected !!