Cam 17, Test 3, Reading Pas 3 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – Building the Skyline: The Birth and Growth of Manhattan’s Skyscrapers

Cam 17, Test 3, Reading Pas 3 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – Building the Skyline: The Birth and Growth of Manhattan’s Skyscrapers

Cam 17 Reading Test 3 passage 3 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – Building the Skyline: The Birth and Growth of Manhattan’s Skyscrapers


Cam 17, Test 3, Reading Pas 2 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – Palm oil

Cam 17 Reading Test 3 passage 2 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – Palm oil

February 27, 2023 in Giải+Keywords+Dịch Cam Tests , Reading

Cam 17, Test 3, Reading Pas 1 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – The thylacine

Cam 17 Reading Test 3 passage 1 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – The thylacine


KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS

HỌC ONLINE VỚI Ms. NGÂN HOA

error: Content is protected !!