Cam 12, Reading, Test 5, Pas 1 – Đáp án, giải thích, keywords, bài dịch

Cam 12, Reading, Test 5, Pas 1 – Đáp án, giải thích, keywords, bài dịch

Cam 12 Test 5 passage 1 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – Cork


KHAI GIẢNG LỚP Ielts Pro & Ielts Advanced (CLICK ẢNH)

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS T3 (CLICK ẢNH)

HỌC ONLINE VỚI Ms. NGÂN HOA

error: Content is protected !!