Cam 10, Test 4, Reading Pas 1 – Dịch tiếng Việt – The megafires of californiaCambridge Ielts 10 – Test 4 – Passage 1

The megafires of california———————————-

DỊCH TIẾNG VIỆTDo chưa có thời gian làm nên bài dịch tạm được lấy nguồn từ trang  http://www.tonyenglish.vn/ để phục vụ người tự học.
Ielts Ngân Hoa đang tiến hành hoàn thiện các bài dịch bao gồm bảng từ vựng và giải thích đáp án dần. Các bạn xem các bài làm đầy đủ do Ielts-Ngân Hoa làm Tại Đây.


Dù có cố gắng đến đâu, bài dịch vẫn có thể có sai sót. Rất hoan nghênh sự góp ý của các bạn qua mục comment cuối bài.The megafires of california – Những đám cháy lớn ở CaliforniaDrought, housing expansion, and oversupply of tinder make for  bigger, hotter fires in the western United States
   
Hạn hán, mở rộng nhà ở, và việc cung cấp quá mức bùi nhùi gây ra những đám cháy lớn hơn, nóng hơn ở miền tây Hoa Kỳ.
   
Wildfires are becoming an increasing menace in the western United States, with Southern California being the hardest hit area. There’s a reason fire squads battling more frequent blazes in Southern California are having such difficulty containing the flames, despite better preparedness than ever and decades of experience fighting fires fanned by the ‘Santa Ana Winds’. The wildfires themselves, experts say, are generally hotter, faster, and spread more erratically than in the past. Các vụ cháy rừng đang trở thành mối đe dọa ngày càng tăng ở miền tây Hoa Kỳ, và Nam California đang là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Có một lý do khiến các đội cứu hỏa chiến đấu với những đám cháy xảy ra thường xuyên hơn ở Nam California đang gặp khó khăn thật sự trong việc kiềm hãm ngọn lửa, bất chấp sự chuẩn bị tốt hơn bao giờ hết và hàng thập kỷ kinh nghiệm chiến đấu với các đám cháy được thổi bùng bởi những ngọn gió ở Santa Ana. Các chuyên gia nói rằng chính những đám cháy nói chung là nóng hơn, nhanh hơn, và lan tỏa bất thường hơn so với trong quá khứ
   
Megafires, also called ‘siege fires’, are the increasingly frequent blazes that burn 500,000 acres or more – 10 times the size of the average forest fire of 20 years ago. Some recent wildfires are among the biggest ever in California in terms of acreage burned, according to state figures and news reports. Những đám cháy lớn, hay còn gọi là đám cháy bao vây, là những đám cháy thường mạnh lên đốt cháy được 500,000 cánh đồng hoặc hơn – gấp 10 lần kích thước trung bình của đám cháy rừng 20 năm trước đây. Một số vụ cháy rừng gần đây là một trong những vụ cháy rừng lớn nhất ở California về diện tích bị đốt cháy, theo những số liệu của nhà nước và báo cáo gần đây.
   
One explanation for the trend to more superhot fires is that the region, which usually has dry summers, has had significantly below normal precipitation in many recent years. Another reason, experts say, is related to the century- long policy of the US Forest Service to stop wildfires as quickly as possible. The unintentional consequence has been to halt the natural eradication of underbrush, now the primary fuel for megafires. Một lời giải thích cho xu hướng đối với những đám cháy ngày càng nóng dữ dội hơn là do khu vực này, nơi mà thường xuyên có những mùa hè khô hanh, có lượng mưa thấp hơn nhiều so với mức bình thường trong nhiều năm gần đây. Một lý do khác, các chuyên gia cho biết, có liên quan đến chính sách lâu dài của Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ để ngăn chặn những đám cháy rừng nhanh nhất có thể. Hậu quả không được tính trước là để ngăn chặn sự mất đi của những bụi cây tự nhiên, hiện nay lại là chất đốt chủ yếu cho những đám cháy lớn.
   
Three other factors contribute to the trend, they add. First is climate change, marked by a 1-degree Fahrenheit rise in average yearly temperature across the western states. Second is fire seasons that on average are 78 days longer than they were 20 years ago. Third is increased construction of homes in wooded areas.  Họ bổ sung ba nhân tố khác đóng góp vào xu hướng này như sau. Thứ nhất là sự thay đổi khí hậu, được đánh dấu bằng nhiệt độ trung bình hàng năm ở các tiểu bang phía tây tăng 1 độ Fahrenheit. Thứ hai là những mùa cháy trung bình diễn ra trong 78 ngày dài hơn so với những mùa ở 20 năm trước đây. Thứ ba là việc xây dựng tăng thêm những ngôi nhà trong các khu vực có nhiều cây.
   
‘We are increasingly building our homes in fire-prone ecosystems,’ says Dominik Kulakowski, adjunct professor of biology at Clark University Graduate School of Geography in Worcester, Massachusetts. ‘Doing that in many of the forests of the western US is like building homes on the side of an active volcano.’ “Chúng ta đang xây dựng nhà cửa của chúng ta ngày càng tăng trong những hệ sinh thái dễ cháy “, Dominik Kulakowski, phụ tá giáo sư sinh học tại Đại học Clark thuộc trường Đại học tại Worcester, Massachusetts nói. “Làm việc đó trong nhiều khu rừng ở miền Tây Hoa Kỳ cũng giống như xây nhà ở bên cạnh một ngọn núi lửa đang hoạt động”.
   
In California, where population growth has averaged more than 600,000 a year for at least a decade, more residential housing is being built. ‘What once was open space is now residential homes providing fuel to make fires burn with greater intensity,’ says Terry McHale of the California Department of Forestry firefighters’ union. ‘With so  much dryness, so many communities to catch fire, so many fronts to fight, it becomes an almost incredible job.’ “Ở California, nơi mà sự gia tăng dân số trung bình hơn 600,000 người/1 năm trong ít nhất 1 thập kỉ, ngày càng nhiều khu nhà lân cận đang được xây dựng. Cái mà đã từng là khoảng đất trống ngày nay trở thành những ngôi nhà dân cung cấp nhiên liệu để đốt cháy với cường độ mạnh hơn”, Terry McHale thuộc Hiệp hội cứu hỏa lâm nghiệp California nói. Với tình trạng khô ráo nhiều, rất nhiều điều kiện bắt lửa, rất nhiều mặt trận để chiến đấu, nó trở thành một công việc gần như không thể tin được.”
   
That said, many experts give California high marks for making progress on preparedness in recent years, after some of the largest fires in state history scorched thousands of acres, burned thousands of homes, and killed numerous people. Stung in the past by criticism of bungling that allowed fires to spread when they might have been contained, personnel are meeting the peculiar challenges of neighborhood – and canyon- hopping fires better than previously, observers say. “Nhiều chuyên gia đã nói rằng họ chấm điểm California cao cho sự tiến bộ trong công tác chuẩn bị trong những năm gần đây, sau khi một số trận cháy lớn nhất trong lịch sử quốc gia đã thiêu rụi hàng ngàn cánh đồng,  cháy hàng ngàn ngôi nhà, và làm chết rất nhiều người. Những người chứng kiến nói rằng sự day dứt trong quá khứ thể hiện qua việc phê phán cách làm cẩu thả đã để cho những ngọn lửa lan rộng khi mà lẽ ra đã có thể ngăn chặn được, những cơ quan chính quyền sẽ đáp ứng những yêu cầu đặc biệt của người dân vùng lân cận – và ở hẻm núi –khi mà họ hi vọng những đám cháy ít hơn trước đây.
   
State promises to provide more up-to-date engines, planes, and helicopters to fight fires have been fulfilled. Firefighters’ unions that in the past complained of dilapidated equipment, old fire engines, and insufficient blueprints for fire safety are now praising the state’s commitment, noting that funding for firefighting has increased, despite huge cuts in many other programs. ‘We are pleased that the current state administration has been very proactive in its support of us, and [has] come through with budgetary support of the infrastructure needs we have long sought,’ says Mr. McHale of the firefighters’ union. Việc mà chính quyền bang hứa cung cấp thêm những động cơ, máy bay và máy bay trực thăng mới nhất để chữa cháy đã được thực hiện. Các hiệp hội cứu hỏa trước đây phàn nàn về thiết bị hư hỏng, xe cứu hỏa cũ, và các bản thiết kế không đảm bảo an toàn chữa cháy đang ca ngợi cam kết của chính quyền bang, ghi nhận khoản tài trợ cho việc chữa cháy đã và đang tăng lên mặc dù đã có nhiều chương trình khác cắt giảm. Ông McHale của hiệp hội cứu hỏa cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng rằng sự thi hành của chính quyền hiện nay đã và đang rất chủ động trong việc hỗ trợ chúng tôi và đã đưa ra ngân sách hỗ trợ cho các nhu cầu cơ sở hạ tầng mà chúng tôi đã theo đuổi từ lâu”.
   
Besides providing money to upgrade the fire engines that must traverse the mammoth state and wind along serpentine canyon roads, the state has invested in better command-and-control facilities as well as in the strategies to run them. ‘In the fire sieges of earlier years, we found that other jurisdictions and states were willing to offer mutual-aid help, but we were not able to communicate adequately with them,’ says Kim Zagaris, chief of the state’s Office of Emergency Services Fire and Rescue Branch. After a commission examined and revamped communications procedures, the statewide response ‘has become far more professional and responsive,’ he says. There is a sense among both government officials and residents that the speed, dedication, and coordination of firefighters from several states and jurisdictions are resulting in greater efficiency than in past ‘siege fire’ situations. “Bên cạnh việc trợ cấp tiền để nâng cao chất lượng những động cơ chữa cháy phải vượt qua bang rộng lớn và gió thổi dọc theo những đường quanh hẻm núi ngoằn ngoèo, chính phủ đã đầu tư những phương tiện tốt hơn đáp ứng nhu cầu và kiểm soát cùng với những chiến lược để điều khiển chúng. “Trong đám cháy vây hãm của những năm trước, chúng tôi thấy rằng các cơ quan pháp lý và các bang sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau, nhưng chúng tôi không thể trao đổi với họ một cách đầy đủ”, ông Kim Zagaris, chánh Văn phòng Dịch vụ Khẩn cấp Cứu hoả và Cứu hộ nói. Sau khi ủy ban kiểm tra và cải tiến các thủ tục truyền thông, phản ứng trên toàn tiểu bang “trở nên chuyên nghiệp hơn và phản hồi tốt hơn”, ông nói. Có một ý thức trách nhiệm trong cả chính phủ và người dân mà sự nhanh chóng, sự cống hiến, và sự phối hợp của những người lính cứu hỏa từ nhiều bang và các cơ quan pháp lý đang tạo nên kết quả tốt hơn so với những tình huống của những đám cháy bao vây trước đây.
   
In recent years, the Southern California region has improved building codes, evacuation procedures, and procurement of new technology. ‘I am extraordinarily impressed by the improvements we have witnessed,’ says Randy Jacobs, a Southern California- based lawyer who has had to evacuate both his home and business to escape wildfires. ‘Notwithstanding all the damage that will continue to be caused by wildfires, we will no longer suffer the loss of life endured in the past because of the fire prevention and firefighting measures that have been put in place,’ he says. Trong những năm gần đây, khu vực Nam California đã cải thiện quy trình xây dựng, thủ tục sơ tán và cung ứng công nghệ mới. Randy Jacobs, một luật sư ở Nam California, đã phải di tản cả nhà và cơ sở kinh doanh của mình để thoát khỏi các vụ cháy rừng, nói: “Tôi thực sự ấn tượng với những cải tiến mà chúng tôi đã chứng kiến. “Ấy thế mà tất cả những hiểm nguy sẽ vẫn tiếp diễn bởi những đám cháy, nhưng chúng ta sẽ không còn phải chịu sự thiệt hại về người đã kéo dài trong quá khứ bởi vì việc phòng cháy và công tác chữa cháy ước chừng được rằng nó đang ở nơi nào”, ông nói.

 Trên đây là bài dịch tiếng Việt của Cambridge 10, Test 4, Passage 1 – The megafires of california được lấy nguồn từ trang  http://www.tonyenglish.vn/ để phục vụ người tự học.
Ielts Ngân Hoa đang tiến hành hoàn thiện các bài dịch bao gồm bảng từ vựng và giải thích đáp án dần. Các bạn xem các bài làm đầy đủ do Ielts-Ngân Hoa làm Tại Đây.


Dù có cố gắng đến đâu, bài dịch vẫn có thể có sai sót. Rất hoan nghênh sự góp ý của các bạn qua mục comment cuối bài.


Answer with explanation, highlighted vocabularies of Cambridge 10, Test 4, Passage 1 – The megafires of California

 

Cambridge IELTS 10: Test 4 – Reading Passage 2 – Answer explanation with keyword tables & Translation


Cambridge IELTS 10: Test 3 – Reading Passage 3 – Answer explanation with keyword tables & Translation

 


P/s: Ngoài những bài giảng online cho những người tự học tiếng Anh, Ielts, nếu muốn học kỹ và chất lượng hơn với các lớp học ít người, học phí thấp các bạn có thể tham gia các lớp luyện thi Ielts offline trên đường Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội do chính Ms. Ngân Hoa giảng dạy nhé.Nếu có thắc mắc hoặc đóng góp thêm cho bài dịch và giải thích, bạn hãy comment bên dưới hoặc đặt câu hỏi trên Group FB dưới đây mà Ms. Ngân Hoa thường viết bài nhé.


This image has an empty alt attribute; its file name is image.png

 


CÁC KHÓA HỌC OFFLINE CỦA Ms. NGÂN HOA

 

Hướng dẫn các kỹ năng Ielts:

Ielts Writing

Ielts Speaking

Ielts Reading

Ielts Listening

Hướng dẫn chung về Ielts


Ngữ pháp tiếng anh

Luyện thi tốt nghiệp THPT & ĐH môn tiếng AnhLeave a Reply

KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS

HỌC ONLINE VỚI Ms. NGÂN HOA

error: Content is protected !!