Từ vựng miêu tả sự tương phản hoặc khác biệt


✍️ Các (cụm) từ sau được dùng để miêu tả sự tương phản hoặc khác biệt


💥 However
✍️ E.g., I tried to lift the box. However, it was too heavy for me.

💥 By contrast
✍️ E.g., The cats will often sleep the day away. By contrast, the dogs never settle down.

💥 In contrast
✍️ E.g., Tom can work in the smokiest of bars without any problems. In contrast, Joe says that it makes him feel ill.

Xem sự khác nhau giữa “in contrast” và “by con trast”

💥 On the other hand
✍️ E.g., My husband likes classical music. On the other hand, I like all kinds.

Nếu dùng “on the one hand” bắt buộc phải đi cùng “on the other hand”. nhưng “on the other hand” lại có thể đứng độc lập.


👀 Lưu ý: 

Các cụm từ này có thể được đặt ở đầu câu và theo sau bằng dấu phẩy, hoặc sau chủ ngữ được chia cách bằng 2 dấu phẩy trước và sau.

✍️ E.g., The cats will often sleep the day away. By contrast, the dogs never settle down.
✍️ E.g., The cats will often sleep the day away. The dogs, by contrast, never settle down.


💥 But:
✍️ E.g., I waited for him, but he didn’t come.

Xem sự khác nhau giữa “but” và “however”With love & passion!


P/s: Ngoài những bài giảng online cho những người tự học tiếng Anh, Ielts, nếu muốn học kỹ và chất lượng hơn với các lớp học ít người, học phí thấp các bạn có thể tham gia các lớp luyện thi Ielts offline trên đường Nguyễn Trãi – Hà Nội của mình nhé.

CÁC KHÓA HỌC OFFLINE CỦA Ms. NGÂN HOA

Hướng dẫn các kỹ năng Ielts:

Ielts Writing

Ielts Speaking

Ielts Reading

Ielts Listening

Hướng dẫn chung về Ielts

Academic vocabularies


Ngữ pháp

Luyện thi tốt nghiệp THPT & ĐHLeave a Reply

KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS

HỌC ONLINE VỚI Ms. NGÂN HOA

error: Content is protected !!