Từ vựng chủ đề Bullying

Từ vựng chủ đề Bullying

Từ vựng theo chủ để Bullying – các hình thức bắt nạt ở trường lớp và phương pháp đối phó, xử lý

September 6, 2021 in VOCABULARY

Từ vựng chủ đề Kids’ health

Từ vựng theo chủ để Kids’ health – xem màn hình nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ như nào – two hours of screen hurts kids’ health

August 17, 2021 in VOCABULARY

KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS

HỌC ONLINE VỚI Ms. NGÂN HOA

error: Content is protected !!