Từ vựng chủ đề Kids’ health

Từ vựng chủ đề Kids’ health

Từ vựng theo chủ để Kids’ health – xem màn hình nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ như nào – two hours of screen hurts kids’ health

August 17, 2021 in VOCABULARY

Từ vựng – cấp cứu tai nạn, chấn thương

Từ vựng đúng ngữ cảnh cấp cứu một chấn thương nặng do tai nạn

August 7, 2019 in Speaking , VOCABULARY , Writing

KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS

HỌC ONLINE VỚI Ms. NGÂN HOA

error: Content is protected !!