Cam 3, Test 1, Reading Pas 1 – Dịch tiếng Việt – The rocket-from east to west

Cam 3, Test 1, Reading Pas 1 – Dịch tiếng Việt – The rocket-from east to west

Cambridge 3 Test 1 Reading Passage 1 – bài dịch tiếng Việt – The rocket – from east to west


Cam 3, Test 1, Reading Pas 2 – Dịch tiếng Việt – The risk of cigarette smoke

Cambridge 3 Test 1 Reading Passage 2 – bài dịch tiếng Việt – The risk of cigarette smoke


Cam 3, Test 1, Reading Pas 3 – Dịch tiếng Việt – The scientific method

Cambridge 3 Test 1 Reading Passage 3 – bài dịch tiếng Việt – The scientific method


KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS

HỌC ONLINE VỚI Ms. NGÂN HOA

error: Content is protected !!