Cam 18, Test 2, Reading Pas 2 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – Living with artificial intelligence

Cam 18, Test 2, Reading Pas 2 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – Living with artificial intelligence

Cam 18 Reading Test 2 passage 2 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – Living with artificial intelligence

December 28, 2023 in Giải+Keywords+Dịch Cam Tests , Reading

Cam 18, Test 2, Reading Pas 1 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng – Stonehenge

Cam 18 Reading Test 2 passage 1 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – Stonehenge

November 23, 2023 in Giải+Keywords+Dịch Cam Tests , Reading

KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS

HỌC ONLINE VỚI Ms. NGÂN HOA

error: Content is protected !!