Rút gọn mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân kết quả

Một mệnh đề bắt đầu với “Verb+ing” có thể được dùng để nói lên vì sao việc gì đó xảy ra. Nó có cùng nghĩa với “because, since, as“, do đó người ta gọi là dạng rút gọn mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân kết quả.

Trong trường hợp này, chủ ngữ của mệnh đề phân từ phải cùng là chủ ngữ của mệnh đề chính.


E.g.,
– Being a manager, he knew what he must do in that situation.
= Because he was a manager, he knew what he must do in that situation.

– Hearing that conversation, she decided to quit the job.
= Because she heard that conversation, she decided to quit the job.


“Having + past participle”

Having + past participle” cũng được sử dụng đồng nghĩa với “because“. Trong trường hợp này, nó chỉ ra rằng hành động trong mệnh đề phân từ xảy ra trước hành động ở mệnh đề chính.


E.g.,
– Having attended the class, they finished all the exercises.
= Because they had attended the class, they finished all the exercises.

– Having worked all day, he was tired and slept early.
= Because he had worked all day, he was tired and slept early.“Being + adjective

– Nếu mệnh đề trạng ngữ có “to be + adjective“, nó có thể rút gọn thành “Being + adjective

E.g.,
– Since she is beautiful, she gets a position in a fashion company.
= Being beautiful, she gets a position in a fashion company.


Lưu ý:
“Being” đứng đầu câu hoặc đầu mệnh đề trạng ngữ cũng có thể được sử dụng để nhấn mạnh quan hệ nguyên nhân kết quả giữa hai mệnh đề.


E.g., (3 câu sau có nghĩa giống nhau)
Because they were unable to find the phone number, they went there to ask for information.
Being unable to find the phone number, they went there to ask for information.
Unable to find the phone number, they went there to ask for information.Phủ định

Trong trường hợp phủ định, người ta dùng “Not + verb+ing” hoặc “Not + having + V3


E.g.,
– As I do not work for a big company, I do not have any chance to work with foreigners.
= Not working for a big company, I do not have any chance to work with foreigners.


– Since you had not prepared well, you failed in the grammar exam last week.
= Not having prepared well, you failed in the grammar exam last week.Chủ ngữ của 2 mệnh đề khác nhau

Rút gọn mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân có thể được thực hiện trong trường hợp chủ ngữ của 2 mệnh đề là khác nhau. Lúc này, chủ ngữ của mệnh đề nguyên nhân cần được đặt ở đầu câu.


E.g.,
– Because the library is closed, we read books in a coffee shop.
= The library being closed, we read books in a coffee shop.


– As the weather was hot in Jun, we had to postpone the outdoor meeting.
= The weather being hot in Jun, we had to postpone the outdoor meeting.Xem rút gọn mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian và sự đối lập.Nhiều người cho rằng đây là cấu trúc không được formal cho lắm. Các bạn nên hạn chế áp dụng trong Ielts writing, tuy nhiên, nên áp dụng trong Ielts speaking để đa dạng hoá cấu trúc ngữ pháp và làm cho bài nói thú vị hơn.With love & passion!


P/s: Ngoài những bài giảng online cho những người tự học tiếng Anh, Ielts, nếu muốn học kỹ và chất lượng hơn với các lớp học ít người, học phí thấp các bạn có thể tham gia các lớp luyện thi Ielts offline trên đường Nguyễn Trãi – Hà Nội của mình nhé.


CÁC KHÓA HỌC OFFLINE CỦA Ms. NGÂN HOA

Hướng dẫn các kỹ năng Ielts:

Ielts Writing

Ielts Speaking

Ielts Reading

Ielts Listening

Hướng dẫn chung về Ielts

Academic vocabularies


Ngữ pháp

Luyện thi tốt nghiệp THPT & ĐHLeave a Reply

KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS

HỌC ONLINE VỚI Ms. NGÂN HOA

error: Content is protected !!