ONLY – Vị trí ĐÚNG trong câu

Only là từ được sử dụng phổ biến trong cả Ielts writing lẫn speaking. Tuy nhiên, nó cũng khá phổ biến trong việc bị đặt nhầm chỗ trong câu , mà mỗi vị trí có thể dẫn đến ý nghĩa khác cho câu.

E.g.,
Tom played only mobile games in the class.
Only Tom played mobile games in the class.
Tom played mobile games in the class only.
Tom only played mobile games in the class.👀 Vị trí của only trong câu:


💥 Khi only là tính từ, nó thường đứng trước danh từ, one, tính từ khác, hoặc con số.

E.g.,
Is that your only car?
She was the only one who studied oversea in the company.
NOT: She was the only who studied …
That was the only red car left in our store.
There were only four students in the class.


💥 Khi only là trạng từ, vị trí của nó phụ thuộc vào bạn muốn nhấn vào đâu.


🍒 Nếu nhấn vào chủ ngữ, đặt only trước nó.

E.g.,
Only my niece knows the answer of the question.
Only a very handsome boy can attract her.


🍒 Nếu tập trung vào thành phần khác trong câu, ONLY được đặt giữa chủ ngữ và động từ chính, hoặc sau modal verb hay trợ động từ đầu tiên, hoặc sau BE khi là động từ chính.


E.g.,
My niece only go out for school. (giữa chủ ngữ và động từ chính)
My niece had only stopped studying for the test at midnight the night before. (sau auxiliary verb đầu tiên)
My niece is only five. (sau be khi làm động từ chính)


🍒 Nếu tập trung vào cả một mệnh đề, đặt only trước nó.

E.g.,
My daughter works hard only when she has motivation.
My stomach hurts but only when I am hungry.💥 Sự khác nhau trong các câu ví dụ đầu bài:


🍒 Tom played only mobile games in the class.
(mobile games là loại game duy nhất Tom chơi trong lớp, not video game hay bất kỳ loại game nào khác)

🍒 Only Tom played mobile games in the class.
(không có ai khác ngoài Tom chơi mobile game trong lớp)

🍒 Tom played mobile games in the class only.
(Tom có thể chơi loại game khác ở nơi khác, nhưng mobile game thì chỉ chơi ở lớp)

🍒 Tom only played mobile games in the class.
(Tom chỉ chơi mobile game, chứ không dùng mobile game cho mục đích khác như đổi nó cho bạn để lấy gì khác)


Bài viết có tham khảo nguồn dictionary.cambridge.org
With love & passion!


P/s: Ngoài những bài giảng online cho những người tự học tiếng Anh, Ielts, nếu muốn học kỹ và chất lượng hơn với các lớp học ít người, học phí thấp các bạn có thể tham gia các lớp luyện thi Ielts offline trên đường Nguyễn Trãi – Hà Nội của mình nhé.

CÁC KHÓA HỌC OFFLINE CỦA Ms. NGÂN HOA

Hướng dẫn các kỹ năng Ielts:

Ielts Writing

Ielts Speaking

Ielts Reading

Ielts Listening

Hướng dẫn chung về Ielts

Academic vocabularies


Ngữ pháp

Luyện thi tốt nghiệp THPT & ĐHLeave a Reply

KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS

HỌC ONLINE VỚI Ms. NGÂN HOA

error: Content is protected !!