Cảm nhận của học viên các lớp miễn phí

Cảm nhận của học viên các lớp miễn phí

Loan         Học viên Đỗ Thị Loan

 

4

 

 

My Dung             Học viên Phạm Mỹ Dung

3

 

 

 

Dao Quyen                       Học viên Đào Quyên

 

5

 

Luu Trang                     Học viên Lưu Thị Trang

1

 

Dao Trang                          Học viên Đào Trang

 

2

 

 

 

 Leave a Reply

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Liên hệ trực tiếp

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với Facebook cá nhân của Ms. Ngân Hoa

Categories

error: Content is protected !!