Cam 11, Listening, Test 1 – Phân tích câu hỏi, từ khóa, paraphrase, từ vựng

Cam 11, Listening, Test 1 – Phân tích câu hỏi, từ khóa, paraphrase, từ vựng

Phân tích từ khóa, paraphrase câu hỏi với recording, từ vựng, collocation Cambridge 11, Test 1 Listening

March 15, 2018 in Cam Listening Test

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Liên hệ trực tiếp

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với Facebook cá nhân của Ms. Ngân Hoa

Categories